7. Basal Betorens - Utskillere

Loe Rørprodukter AS leverer alle Basal Betorens oljeutskillere og renseprodukter. Basal Betorens produktene som leveres er fettutskillere, oljeutskillere, lamellutskillere for oljeholdig overvann, og slamavskillere.