Tema

Varig tette og tørre igT-kummer i alle kumdimensjoner

Varig tette og tørre igT-kummer i alle kumdimensjoner

Ved spesielt store krav til tetthet skal det benyttes igT-kum. Dette er de tetthetsprøvde betongkummene med innstøpt pakning i kumskjøten. Loe er nå leveringsklare med igT-kummer i alle kumdimensjoner fra DN1000 helt opp til DN3000.

Loe Rørprodukter AS – en moderne og fremtidsrettet industribedrift

Loe Rørprodukter AS – en moderne og fremtidsrettet industribedrift

Fra starten i 1933 har Loe Rørprodukter utviklet seg til å bli en solid norsk industrivirksomhet rettet mot det norske vann og avløpsmarkedet. Loe Rørprodukter er i dag Norges største leverandør av prefabrikkerte rør- og kumsystemer til norske vei, vann og avløpsprosjekter.

Basal AQUA-SAFE vannkum tilfredsstiller alle krav i VA miljøblad nr. 112

Basal AQUA-SAFE vannkum tilfredsstiller alle krav i VA miljøblad nr. 112

VA-Miljøblad nr. 112, kravspesifikasjonen for prefabrikkerte vannkummer beskriver krav til styrke og sikkerhet samt krav til kvalitet og levetid

Permeable kumringer tilbakefører overvann lokalt

Permeable kumringer tilbakefører overvann lokalt

Ved å bygge permeable kumringer inn som en del av tradisjonelle DN1000 sandfang vil man få et sandfang som både infiltrerer og holder tilbake sand, partikler og slam. Den permeable delen av sandfanget vil stå tomt for vann ved neste regnskyll, og vil da også ha en fordrøyende effekt.

Medlem av BASAL

Medlem av BASAL

Loe Rørprodukter er sammen med 13 andre betongvareprodusenter medlem av BASAL som jobber kontinuerlig for å utvikle fremtidens løsninger for medlemmene.  Basal utvikler og drifter også en felles produksjonsstandard, Basal Standard, for medlemmene som sikrer kvalitet og lang levetid på produktene. Basal fremmer på vegne av alle medlemmene bruk av betongprodukter i markedet gjennom å forelese for studenter, kommunisere med byggherrer og konsulenter, og gjennom markedsføring.

Loe Rørprodukter er en stolt leverandør av produkter produsert etter Basal Standard.