Aktuelt

Fleksiterskler i betongrør

Fleksiterskler – et unikt produkt til å etablere fisketerskler i stikkrenner – Fysiske inngrep i naturen og forurensing utgjør de to største truslene for vannmiljøet. Derfor må man være forsiktige når nye inngrep planlegges i vassdragene våre. Det er nå […]

Flerrørsgrøften med miljøfokus

Indre Østfold Kommune og Park & Anlegg har fokuset på miljø på saneringsprosjektet Bakkegata i Askim. Der bruker de grove masser i grøfteprofilen så langt de kan. Bakkegata i Askim er et viktig saneringsprosjekt for hele Indre Østfold kommune. Både byggherre og entreprenør ser at optimal bruk av omfyllingsmasser utgjør en forskjell. Les videre …

Selger VA-materiell

Loe Rørprodukter AS er stolt leverandør av bransjens sikreste vannkum som følger kravene i VA-miljøblad 112 for styrke og sikkerhet i prefabrikkerte vannkummer. Basal AQUA-SAFE vannkum er en komplettløsing med ferdigmontert armatur i betongkum som leveres dirkete til grøftekanten, og […]

Statens vegvesen og Skanska har tatt i bruk Permakummen

Statens Vegvesen og Skanska ruster opp en strekning av FV 241 som en del av utbyggingen av E16 Eggemoen – Olum. Som et ledd i overvannshåndteringen på strekningen har man valgt å benytte Permakummer. Vi har nå vært ute på anlegget, og fikk følge med på installasjonen.