2. Kumelementer og tilbehør

Basal kumsystem er et komplett prefabrikkert byggekloss-system for bygging av betongkummer til vann og avløpsledninger. Der det prefabrikkerte systemet ikke direkte kan benyttes, har vi i Loe god erfaring med å skreddersy løsninger etter kundens ønske.

Betongkummer er en sterk og solid løsning som står stabilt og som er lite utsatt for å flyte opp. Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. Produkter merket med BASAL løser samfunnskritiske utfordringer og gir deg et fullgodt anlegg med dokumentert levetid på mer enn 100 år.

Skjøten mellom kumelementer DN1000-3000 leveres med falsskjøt.

Kumelementer med glidepakning: Falsskjøten er tilpasset løs pakning som som monteres ute på anlegg.

Kumelementer med ig-pakning: Kumelementene leveres med innstøpt pakning i muffen.