3. Overvannshåndtering

Robuste systemløsninger i betong er bygget opp med standard produkter som gjør det enkelt å kombinere flere ønsker f. eks fordrøyning, rensing og infiltrasjon. Den store styrken til betongsystemer gjør at de kan plasseres nesten overalt. I tillegg kan man gjenbruke gravemasser rundt overvannssystemene som gir enorme miljøbesparelser.