Fettutskiller

Basal fettutskiller brukes for å separere fett fra avløpsvann. Fettutskilleren benyttes i områder hvor fett kan skape problemer på avløpsnettet, f. eks. i forbindelse med avløpsvann fra storkjøkken, restauranter, gatekjøkken, hoteller og lignende.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Fettutskiller BASAL – FDV

Basal brosjyre – Fettutskiller

Fettutskiller - Skjema for dimensjonering

Loe Rørprodukter AS leverer Basal fettutskiller, produsert i betong og i henhold til NS-EN 1825 -1. Produktet er tilgjengelig i NS 2, 4, 7, 10, 15 og 25 (nominell størrelse = l/s). Fettutskillere leveres med kjegle eller topplate og et kumlokk i støpejern, merket «Utskiller». Utskillerens innmat er produsert i rustfritt stål. Borepakninger er oljebestandige og i samsvar med EN 681-1.

Funksjon

Basal fettutskiller er en gravimetrisk utskiller som separerer fett fra avløpsvannet. Fett, som er lettere enn vann, vil stige til vannoverflaten og holdes adskilt fra utløpet som er plassert nær bunn av utskilleren. Avkjøling av vannet samt en rolig strømningshastighet
er avgjørende for å oppnå en god tilbakeholdelse av fett.

Kjøresterk konstruksjon

Basal fettutskillere er dimensjonert for å tåle trafikklast.

Sandfang

I henhold til NS-EN 1825, pkt 5.5.1 skal avløpsvannet tilføres fettutskilleren via et sandfang.

Alarm

Basal fettutskillere kan leveres med alarm.

 

For mer informasjon se egen brosjyre og FDV-dokumentasjon.

Produkttabell

Varenummer NS** Volum DN OD Innløp/utløp Innløpskote Pris
Fettlager Ik
l/s liter mm mm  mm mm kr.
18000986* 2 190 1000 1180 110 845 På forespørsel
18000987* 4 280 1200 1380 110 1085 På forespørsel
18000988* 7 580 1600 1780 160 1310 På forespørsel
18000989* 10 790 2000 2220 160 1260 På forespørsel
18000990* 15 2750 2400 2760 200 1560 På forespørsel
18000991* 25 4000 3000 3400 200 1788 På forespørsel
* Bestillingsvare
** Nominell størrelse
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter