Slamavskiller type Baga

Slamavskiller type Baga benyttes til rensing av avløpsvann og kan enten benyttes som eneste rensetrinn eller som en forbehandlingsenhet før et hovedrensetrinn.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Slamavskiller BASAL – FDV

Basal brosjyre – Slamavskiller

Slamutskiller – Partikkelutslipp resultat og tverrsnitt

Basal slamavskiller er en sylindrisk stående konstruksjon, satt sammen av standard kumringer. Slamavskillere i betong har stor tyngde og styrke, en stor fordel hvis oppdriftsfare er et tema.

Fortrinnet til slamavskiller type Baga ligger først og fremst i dens hydrauliske egenskaper. Utformingen sikrer at vannstrømmen blir fordelt over et stort areal gjennom fordelingsskiven, og vannhastigheten blir redusert til et minimum. Dette, sammen med vertikale strømningsforhold, resulterer i et svært lavt partikkelutslipp. Slamavskiller type Baga har betydelig større tilbakeholdelse av partikler og flyteslam enn konvensjonelle 3-kamrede slamavskillere.

Slamavskilleren produseres i betong, er godkjent i henhold til NS-EN 12566-1 og leveres i to ulike størrelser.

  • 4 m3 med ca. 2,8 m3  slamvolum
  • 7 m3 med ca. 6,0 m3 slamvolum

Større volum dimensjoneres etter behov og kan produseres på bestilling.

Kjøresterk konstruksjon

Slamavskiller type Baga er dimensjonert for å tåle trafikklast. For mer informasjon se egen brosjyre og FDV-dokumentasjon.

Produkttabell

Slamavskiller - 4 m3
Varenummer DN Høyde Beskrivelse Godstykkelse Vekt Pris
mm mm mm kg kr.
18001822* På forespørsel
2000 580 Kumring med bunn 110 1950
2000 1500 Kumring 110 2200
2000 Vannfordelingsskive 50
138 Kjerneborring
110 F910 AR-pakning - STD
2000 205 Topplate - sentr. MH DN 650 165 1730
650 80 Betonglokk 70 95
2000 Kumpakning - STD
* Bestillingsvare
Slamavskiller - 7 m3
Varenummer DN Høyde Beskrivelse Godstykkelse Vekt Pris
mm mm mm kg kr.
18001823* På forespørsel
2000 1580 Kumring med bunn 110 4320
2000 1500 Kumring 110 2200
2000 Vannfordelingsskive 50
186 Kjerneborring
160 F910 AR-pakning - STD
2000 205 Topplate - sentr. MH DN 650 165 1730
650 80 Betonglokk 70 95
2000 Kumpakning - STD
* Bestillingsvare
Større slamavskillere dimensjoneres etter behov - pris på forespørsel.
Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.