Om oss

Loe Rørprodukter- en moderne og fremtidsrettet industribedrift

Loe sin historie startet i 1933 med taksteinsproduksjon i Hokksund. En liten virksomhet som viste seg å bli starten for det som i dag har utviklet seg til å bli en solid norsk industrivirksomhet rettet mot det norske vann og avløpsmarkedet. I dag er Loe rørprodukter en betydelig leverandør av prefabrikkerte rør- og kumsystemer til norske vei, vann og avløpsprosjekter.

Dagens eier Lars Kristoffer Loe har gjennomført store investeringer i virksomheten slik at vi i dag trygt kan si at vi er en av Europas mest moderniserte og effektive produsenter av prefabrikkerte betongvarer til vårt marked.

Loe Rørprodukter er hver dag en viktig bidragsyter til bygging og renovering av sammfunnskritisk infrastruktur som vi er avhengige av.

Kortreiste VA produkter i betong fra Loe Rørprodukter

Loe Rørprodukter har også stor tilstedeværelse i det norske VA markedet . Vi er alltid i nærheten av kundene våre med produksjonsanlegg i Hokksund, Trondheim, Vingrom, og Mosjøen. Med enda flere utsalgssteder er vi svært leveringsdyktige og alltid i nærheten av både store og små prosjekter fra Skien i Sør til Bodø i Nord

Sett inn Kart…..

På lag med brukerne: Bruke på lag med brukerne logo

Våre direkte kunder er de store og små utførende entreprenørene som installerer våre produkter ute på anlegg. Våre kunder er også indirekte offentlige byggherrer med ansvar for riksveier, fylkesveier, kommunale veier, vann og avløpsanlegg, flyplasser, jernbaneanlegg, havneanlegg og diverse private utbyggere. Byggherrene setter standarden for krav til type løsninger, og kvalitet på våre produkter.

Når det kommer til kvalitet er valget enkelt: Loe leverer og skal levere kvalitetsprodukter til markedet.

 Vi jobber daglig tett med entreprenørene og er avhengige av direkte kontakt med anleggene slik at anleggene får sine varer i henhold til avtalt fremdriftsplan. Ofte dukker det opp behov for spesielle og tilpassede løsninger eller endringer som vi løser underveis i felleskap med kunden. 

Våre kunder skal være trygge på at de får konkurransedyktige priser, at våre leveranser kommer i henhold til fremdriftsplan og tilfredsstiller alle krav fra byggherre når de velger oss som samarbeidspartner i sine prosjekter

Loe Rørprodukter er en del av BASAL og vi satser sammen på kvalitetsprodukter.

Loe er sammen med 13 andre betongvareprodusenter eier av BASAL som driver kontinuerlig for å utvikle fremtidens løsninger for medlemmene.  Basal lager, utvikler og drifter også en felles produksjonsstandard, Basal Standard, for medlemmene som sikrer kvalitet og lang levetid på produktene. Basal fremmer på vegne av alle medlemmene bruk av betongprodukter i markedet gjennom å forelese for studenter, kommunisere med byggherrer og konsulenter, og gjennom markedsføring.

Loe Rørprodukter er en stolt leverandør av produkter produsert etter Basal Standard.

Besøk også Basal på deres hjemmeside. Bruke Basal sin Logo…..

Fokus på HMS

Policy og målsetninger

Loe Konsernet setter Helse, Miljø og Sikkerhet i første rekke. Dette fortjener våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere.

Null skade på personell, miljø og materiell er et mål for Loe Konsernet sine aktiviteter

Nullvisjonen er et styrende element og langsiktig strategisk målsetning i hele Loe Konsernet. Alle ulykker kan derfor forebygges, slik at målet er null skader og ulykker. Dette forutsetter ansvarliggjøring i alle ledd og kontinuerlig vektlegging av risikostyring, forebygging og læring. Det er derfor viktig å tenke helse, miljø og sikkerhet i hele vår verdikjede. Lover, regler og rutiner betyr mye for vår atferd, men de fritar ikke den enkelte fra å ta et personlig ansvar i arbeidet med HMS.

HMS-strategi

Vi setter krav til tydelig, synlig og proaktiv ledelse på alle nivåer i vår organisasjon.

Alle i Loe Konsernet skal bidra til å:

  • varsle om utrygge forhold og iverksette korrigerende tiltak
  • bruke beste praksis-rutiner og sikkerhetshåndbok
  • følge lover og regler som omfatter helse, miljø og sikkerhet
  • bruke selskapets prosess for kontinuerlig forbedring
  • ha kontinuerlig fokus på læring og kompetanseutvikling

Med gode holdninger og adferd skal alle være kulturbyggere for å skape trivsel, og et trygt og sunt arbeidsmiljø.