Oljeutskiller – Klasse I og klasse II

Basal oljeutskiller benyttes til rensing av oljeholdig spillvann og oljeforurenset overvann. Separasjonen skjer gravimetrisk ved at tetthetsforskjeller mellom olje og vann gjør at oljen stiger til overflaten og separeres fra utløpsvannet.
Basal oljeutskiller kan leveres som klasse l (koalescensutskiller) og som klasse ll (gravimetrisk utskiller) i NS (nominell størrelse = l/s) 3-50. Dimensjonering av Oljeutskiller kan gjøres med eget beregningsprogram utvilket av BASAL.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Basal brosjyre – Oljeutskiller

OSA alarm for oljeutskillere datablad

Oljeutskilller BASAL FDV 12 20

Oljeutskiller BASAL spørreskjema

Koalescensutskiller – Klasse I

Koalescensutskiller benyttes for å holde tilbake mekanisk og kjemisk emulgert olje fra avløpsvannet, som for eksempel dannes ved bruk av høytrykksspyler eller vaskekjemikalier.
Klasse I utskillere produseres i betong, og har en utslippskonsentrasjon lavere enn 5 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Gravimetrisk utskiller – Klasse II

Utskilleren kan benyttes som et beredskapssystem for områder hvor det kan forekomme oljesøl, og til rensing av overvann fra begrensede arealer. Klasse ll utskillere produseres i betong og har en utslippskonsentrasjon lavere enn 100 mg restolje/ liter ved prøving etter test beskrevet i NS-EN 858-1.

Oljeutskillere leveres med kjegle eller topplate og kumlokk merket «Utskiller». Utskillerens innmat er produsert i rustfritt stål. Borepakninger er oljebestandige og i samsvar med EN 681-1.

Kjøresterk konstruksjon i betong

Basal oljeutskillere er dimensjonert for å tåle trafikklast.

Sandfang

Det skal alltid anvendes et sandfang foran en oljeutskiller. Sandfanget er en del av oljeutskilleranlegget og viktig for å gi tilfredsstillende renseeffekt.

Alarm

Oljeutskilleranlegg skal være utstyrt med alarm. Basal oljeutskiller kan leveres med alarm som varsler ved maks oljelagtykkelse, høy vannstand og tømming av sandfang.

Integrert prøvetaking

Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver fra oljeutskilleranlegg. Basal oljeutskiller leveres med integrert prøvetakingspunkt.

 

Dimensjoneringsprogram for oljeutskiller iht. NS-EN 858-2 finnes på BASAL sin nettside.

Produkttabell

Varenummer NS** Volum Volum DN OD Innløp/ Innløpskote Utløpskote Vekt Pris
oljelager vann utløp Ik Uk*** tygnste del
l/s l l mm mm  mm mm mm ca. kg kr.
18000979* 3 330 920 1200 1380 110 955 720 1800 På forespørsel
18000980* 6 330 930 1200 1380 160 965 705 1800 På forespørsel
18000981* 10 330 1250 1200 1380 160 1240 980 1800 På forespørsel
18000982* 15 606 2150 1600 1780 200 1240 980 2400 På forespørsel
18000983* 20 700 4930 2000 2220 200 1740 1480 3000 På forespørsel
18000984* 30 1020 4700 2000 2220 250 1670 1410 3500 På forespørsel
* Bestillingsvare
** Nominell størrelse
*** Utløpskote for oljeutskillere med integrert prøvetakinspunkt (20 cm fritt fallende stråle)
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter