Historie

Eldre historie –1933 til 1997

Kristoffer Loe startet opp med produksjon av takstein bak stabburet på gården Loe i Øvre Eiker i 1933. Rett i forkant av krigen (1938) ble produksjonen utvidet med rør og kummer av betong og produksjonen ble flyttet til Steinberg.

Brødrene Terje og Tom Loe, barna til Kristoffer Loe kom tidlig inn i virksomheten. Terje Loe tok utdannelse som sivilingeniør i Glasgow Skottland og etter avsluttede studier startet virksomheten med prefabrikkerte betongelementer som senere har utviklet seg til Loe Betongelementer AS. Dette er i dag den største enheten i Loe konsernet. Broren Tom Loe var sammen med sin far Kristoffer Loe mer engasjert i rør- og kumproduksjonen og utviklet denne fra en lokal aktør til et regionalt foretak som Loe Rørprodukter AS. En milepel var kloakkrammeplanen i Drammen samt utbyggingen av OSL Gardermoen som tilførte bedriften mye kompetanse.

Nyere historie – 1997 til …

Lars Kristoffer Loe, barnebarnet etter Kristoffer Loe tok over som eier og daglig leder av Loe Rørprodukter AS i 1997 etter Kristoffer Loe . Ved et oppkjøp av B. Brynildsen & sønner i 1998 fikk bedriften et større marked og volum som i 2004 førte til at det endelige generasjonsskiftet ble gjennomført med at Loe Rørprodukter AS også kjøpte Loe Betongelementer AS samt resterende deler av virksomheten.

I 2005 ble det tatt en strategisk beslutning om å bygge en ny fabrikk for produksjon av betongrør og kummer på Østlandet. Denne stod ferdig i 2011 og gjorde Loe Rørprodukter til en av Europas mest modere fremstillingssteder for disse produktene.

Loe Rørprodukter- en del av Loe Holding

I dag er Loe Rørprodukter en del av Loe Holding AS som har flere datterselskaper:

Loe Rørprodukter tilstede over store deler av landet

Loe Rørprodukter AS har hovedkontor og produksjon i Hokksund med salgsavdelinger og lokale lager fra Skien i sør til Bodø i nord

Loe Rørprodukter Nord AS har kontor og produksjon i Trondheim.

Back to top