Historie

Eldre historie –1933 til 1997

Kristoffer Loe startet opp med produksjon av takstein bak stabburet på gården Loe i Øvre Eiker i 1933. Rett i forkant av krigen (1938) ble produksjonen utvidet med rør og kummer av betong og produksjonen ble flyttet til Steinberg.

Utstilling av betongvarer – ca. 1950

Brødrene Terje og Tom Loe, barna til Kristoffer Loe kom tidlig inn i virksomheten. Terje Loe tok utdannelse som sivilingeniør i Glasgow Skottland og etter avsluttede studier startet virksomheten med prefabrikkerte betongelementer som senere har utviklet seg til Loe Betongelementer AS. Dette er i dag den største enheten i Loe konsernet. Broren Tom Loe var sammen med sin far Kristoffer Loe mer engasjert i rør- og kumproduksjonen og utviklet denne fra en lokal aktør til et regionalt foretak som Loe Rørprodukter AS. En milepel var kloakkrammeplanen i Drammen samt utbyggingen av OSL Gardermoen som tilførte bedriften mye kompetanse.

Nyere historie – 1997 til …

Lars Kristoffer Loe, barnebarnet etter Kristoffer Loe tok over som eier og daglig leder av Loe Rørprodukter AS i 1997 etter Kristoffer Loe . Ved et oppkjøp av B. Brynildsen & sønner i 1998 fikk bedriften et større marked og volum som i 2004 førte til at det endelige generasjonsskiftet ble gjennomført med at Loe Rørprodukter AS også kjøpte Loe Betongelementer AS samt resterende deler av virksomheten.

I 2005 ble det tatt en strategisk beslutning om å bygge en ny fabrikk for produksjon av betongrør og kummer på Østlandet. Denne stod ferdig i 2011 og gjorde Loe Rørprodukter til en av Europas mest modere fremstillingssteder for disse produktene.

Fabrikk i Hokksund

I dag er Loe Rørprodukter AS en del av Loe Holding AS som har flere datterselskaper.

Loe Holding AS – selskapsstruktur januar 2021

Loe Rørprodukter AS – tilstede over store deler av landet

Loe Rørprodukter AS har hovedkontor og produksjon i Hokksund med salgsavdelinger og lokale lager fra Skien i sør til Bodø i nord.

Loe Rørprodukter Nord AS har kontor og produksjon i Trondheim.