Nyheter

Påske 2023

Påske 2023

Påskeferie nærmer seg, og følgende avdelinger holder åpen i påskeuken for henting av varer: mandag 03. april 2023 kl. 07.00 – 15.00 tirsdag 04. april 2023 kl. 07.00 – 15.00 onsdag 05. april 2023 kl. 07.00 – 15.00 Avdelingene Skien, […]

VA- messene 2023

VA- messene 2023

Med gode besøkstall og mange interesserte besøkende på Basal sin stand er vi svært fornøyd med årets deltakelse på VA messene.
Les mer så får du et lite blikk inn på Basal standen

Produksjonsleder – Spesialprodukter

Produksjonsleder – Spesialprodukter

Vi søker en engasjert og kvalitetsbevisst person som tar ansvar for jevn arbeidsflyt i avdelingen og jobber effektivt sammen med vårt kvalifiserte team. Arbeidsoppgavene er varierende og i en til tider hektisk arbeidsdag er det viktig med gode koordinerings- og […]

Basal samlet til teknisk fagmøte hos Loe i Hokksund

Basal samlet til teknisk fagmøte hos Loe i Hokksund

Å bedre og videreutvikle kvaliteten av rør og kumsystemer i betong er en av Basal sine hovedoppgaver. 01. – 02. februar møttes 45 deltakere fra alle Basal sine medlemsbedrifter til teknisk fagmøte hos Loe i Hokksund.

Lagerkontroll og lønnsomhet går hånd i hånd

Lagerkontroll og lønnsomhet går hånd i hånd

Ved inngangen til 2020 gikk Loe Rørprodukter AS over til et nytt IT system Målet var å gi de ansatte et bedre digitalt verktøy, som også ville effektivisere bedriften. En svært viktig del av denne effektiviseringen var å implementere god lagerkontroll og lagerstyring.

Miljø og Bærekraft – Loe Midt-Norsk Betong Mosjøen  ISO 14001 sertifisert

Miljø og Bærekraft – Loe Midt-Norsk Betong Mosjøen ISO 14001 sertifisert

I Loe fortsetter vi arbeidet med å miljøsertifisere våre produksjonssteder. Loe Midt-Norsk Betong Mosjøen AS har nå fått sin NS-EN ISO 14001:2015 sertifisering på plass.

VA-forum med fokus på Aqua-Safe vannkummer

VA-forum med fokus på Aqua-Safe vannkummer

Denne aktuelle utgaven av Basal sitt fagmagasin er fullt og helt viet til Aqua-Safe vannkummer. Les og lær om blant annet: Hvorfor er det satt krav til en sikker vannkumleveranse? Hvordan unngå lekkasje på drikkevannsnettet? Hvorfor er Aqua-Safe, Norges tryggeste […]

Vellykka dager på Park og Anleggsmessen

Vellykka dager på Park og Anleggsmessen

Loe Rørprodukter deltok i år på Norges ledende fagmesse for alle som jobber i park- og anleggsbransjen.

AQUA-SAFE på toppen av Vrådal

AQUA-SAFE på toppen av Vrådal

Høyt over Vrådal på 700 moh er Vrådal Panorama i full gang med utbygging av nye hyttetomter. Da Sør Entreprenør som gjør grunnarbeidene skulle ha vannkummer til prosjektet, valgte de komplette Basal Aqua-Safe vannkummer fra Loe Rørprodukter.

Vedrørende priser for 2023

Vedrørende priser for 2023

Stor usikkerhet i verden rundt oss med en vedvarende utfordrende situasjon i råvare- og energimarkedet har ført til betydelige økninger i innkjøpspriser for alle innsatsfaktorer.  Med bakgrunn i dette varsler Loe Rørproduker AS en prisregulering for 2023. Den generelle prisøkningen […]