Nyheter

Midt-Norsk Betong Verdal AS søker medarbeider til produksjon

Midt-Norsk Betong Verdal AS søker medarbeider til produksjon

Midt-Norsk Betong Verdal AS søker DEG som jobber effektiv og strukturert. Midt-Norsk Betong Verdal AS er en solid lokal produsent av ferdigbetong og leverandør av betongprodukter med tilhørende løsninger til vei-, park-, vann- og avløpsprosjekter. Vi er en del av […]

Produksjonsmedarbeider – Vingrom

Produksjonsmedarbeider – Vingrom

Loe Rørprodukter AS er et selskap som er stadig i vekst, og vi søker nå en engasjert produksjonsmedarbeider til vår avdling på Vingrom. Vi produserer både standardiserte og spesialtilpassete betongrør og -kummer til det norske vann- og avløpsmarkedet iht. gjeldende […]

Vellykka VA-sommertreff på våre avdelinger på Østlandet

Vellykka VA-sommertreff på våre avdelinger på Østlandet

Loe inviterte i mai og juni til en hyggelig lunsj på våre avdelinger med et faglig fokus og demonstrasjon av aktuelle produkter. Det ble en suksess som vi kommer til å videreføre.

Flomsikring i Vuku

Flomsikring i Vuku

I et samarbeidsprosjekt har Noregs vassdrags- og energiddirektorat (NVE) og Verdal kommune gjenomført omfattende flomriskringstiltak i Vuku sentrum. Området har vært spesielt utsatt for oversvømmelser på grunn av flom i Verdalselva. Den siste store skadeflommen i 2006 med kraftig regn […]

Miljø og bærekraft- Loe styrker fokuset med ny bærekraftsansvarlig og oppdatert ESG-rapport

Miljø og bærekraft- Loe styrker fokuset med ny bærekraftsansvarlig og oppdatert ESG-rapport

Loe-konsernet består av mange selskaper som hovedsakelig driver med prefabrikerte betongprodukter til bygg- og anleggsbransjen, men også eiendomsutvikling og andre investeringer.
Loe Impact beskriver hele konsernets bærekraftstrategi, og nå er den oppdatert for alle Loe sine virksomheter.
Rapporten er basert på Global Reporting Initiative sin rapporteringsguide og FNs bærekraftsmål …

Nyhet! Loe leverer nå DN800 nedstigning på både DN1600 og DN 2000 standard kjegler

Nyhet! Loe leverer nå DN800 nedstigning på både DN1600 og DN 2000 standard kjegler

De siste årene har det vært en dreining mot at flere og flere kommuner ønsker å benytte DN800 mannhull på nedstigningskummer i betong.

AQUA-SAFE på toppen av Vrådal

AQUA-SAFE på toppen av Vrådal

Høyt over Vrådal på 700 moh er Vrådal Panorama i full gang med utbygging av nye hyttetomter. Da Sør Entreprenør som gjør grunnarbeidene skulle ha vannkummer til prosjektet, valgte de komplette Basal Aqua-Safe vannkummer fra Loe Rørprodukter.

VA- messene 2023

VA- messene 2023

Med gode besøkstall og mange interesserte besøkende på Basal sin stand er vi svært fornøyd med årets deltakelse på VA messene.
Les mer så får du et lite blikk inn på Basal standen

Basal samlet til teknisk fagmøte hos Loe i Hokksund

Basal samlet til teknisk fagmøte hos Loe i Hokksund

Å bedre og videreutvikle kvaliteten av rør og kumsystemer i betong er en av Basal sine hovedoppgaver. 01. – 02. februar møttes 45 deltakere fra alle Basal sine medlemsbedrifter til teknisk fagmøte hos Loe i Hokksund.

Lagerkontroll og lønnsomhet går hånd i hånd

Lagerkontroll og lønnsomhet går hånd i hånd

Ved inngangen til 2020 gikk Loe Rørprodukter AS over til et nytt IT system Målet var å gi de ansatte et bedre digitalt verktøy, som også ville effektivisere bedriften. En svært viktig del av denne effektiviseringen var å implementere god lagerkontroll og lagerstyring.