Nyheter

Selger VA-materiell

Selger VA-materiell

Loe Rørprodukter AS er stolt leverandør av bransjens sikreste vannkum som følger kravene i VA-miljøblad 112 for styrke og sikkerhet i prefabrikkerte vannkummer. Basal AQUA-SAFE vannkum er en komplettløsing med ferdigmontert armatur i betongkum som leveres dirkete til grøftekanten, og […]

Lars K. Loe med tilbakeblikk på 2021

Lars K. Loe med tilbakeblikk på 2021

Loe Rørprodukter har i 2021 vært igjennom et år med høy aktivitet. Tilgangen til og type prosjekter varierer fra år til år, og i 2021 …

Loe tar ansvar for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv

Loe tar ansvar for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv

Loe har nå utarbeidet sin første ESG-rapport. Rapporten beskriver konsernets bærekraftstrategi. Denne tar i hovedsak for seg Loe Rørprodukter og Loe Betongelementer AS, men vil de kommende årene også inkludere alle Loe-bedrifter.

Loe Rørprodukter Nord AS NS-EN ISO 14001 sertifisert

Loe Rørprodukter Nord AS NS-EN ISO 14001 sertifisert

I Loe fortsetter vi arbeidet med å miljøsertifisere våre produksjonssteder. Loe Rørprodukter Nord AS har nå fått sin NS-EN ISO 14001:2015 sertifisering på plass.

Statens vegvesen og Skanska har tatt i bruk Permakummen

Statens vegvesen og Skanska har tatt i bruk Permakummen

Statens Vegvesen og Skanska ruster opp en strekning av FV 241 som en del av utbyggingen av E16 Eggemoen – Olum. Som et ledd i overvannshåndteringen på strekningen har man valgt å benytte Permakummer. Vi har nå vært ute på anlegget, og fikk følge med på installasjonen.

Miljøkampanjen 2021 – Basal og Loe Rørprodukter setter miljø i fokus

Miljøkampanjen 2021 – Basal og Loe Rørprodukter setter miljø i fokus

Sentrale myndigheter stiller stadig strengere krav til reduksjon av miljøbelastningen. Konsulenter, kommuner og andre byggherrer tenker nytt for å se hvordan man kan få til reduksjoner i miljøbelastningen knyttet til VA anlegg.

Rørleveranser fra sør til nord – Loe leverer på leveringskapasitet

Rørleveranser fra sør til nord – Loe leverer på leveringskapasitet

Vår tilstedeværelse fra sør til nord med produksjonssteder i Hokksund, Vingrom, Trondheim og Mosjøen samt utsalgsavdelinger fra Skien til Bodø gjør at vi i disse dager er synlige i store deler av landet med våre rørleveranser.

Vedrørende priser for 2022

Vedrørende priser for 2022

Med bakgrunn i den vedvarende utfordrende situasjon i råvaremarkedet kombinert med valutautvikling og generell økende transportkostnader ser vi oss nødt til å varsle en generell prisøkning for våre produkter med virkning fra 01. januar 2022. Det kan forekomme prisjusteringer på […]

Flerrørsgrøften med miljøfokus

Flerrørsgrøften med miljøfokus

Indre Østfold Kommune og Park & Anlegg har fokuset på miljø på saneringsprosjektet Bakkegata i Askim. Der bruker de grove masser i grøfteprofilen så langt de kan. Bakkegata i Askim er et viktig saneringsprosjekt for hele Indre Østfold kommune. Både byggherre og entreprenør ser at optimal bruk av omfyllingsmasser utgjør en forskjell. Les videre …

Loe Rørprodukter AS NS-EN ISO 14001 sertifisert

Loe Rørprodukter AS NS-EN ISO 14001 sertifisert

I Loe Rørprodukter AS er vi opptatt av vårt miljøansvar og er stolte av å ha fått NS-EN ISO 14001:2015 sertifisering.