Pumpestasjon

Pumpestasjon i betong er en solid, varig og stabil konstruksjon. Stasjonen bygges opp av prefabrikkerte kumringer med innstøpte pakninger og kan leveres med innvendig diameter fra DN 1000 til DN 3000. Pumpestasjoner kan leveres enten for montering av tørroppstilte pumper på dekket, eller som stasjon med tørroppstilte pumper på nivå med bunn sump. Leveranser av kum elementer til pumpestasjoner er prosjektbasert.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

2014/08 – Injeksjonsslange

2016/01 – Pumpestasjon

Kumelementer med innstøpte pakninger tilpasses det enkelte prosjektet.

  • Det brukes kun kummer med innstøpte pakninger.
  • Kummer med innstøpt pakning leveres i dimensjoner fra DN1000 til DN 3000.
  • Bunndel tilpasses som ønsket, enten det er mottakskum med sump eller motorrom for tørroppstilte pumper.
  • Alle støpeskjøter utføres med injeksjonsslange for ekstra sikkerhet.
  • Rørdeler støpes inn i kumvegg.
  • Mot oppdrift, økt stabilitet og sikkerhet limes kumskjøtene med BT-betonglim.
  • Kummer kan epoksy smøres inn- og/eller utvendig.
  • Mellomdekker og topplater spesialtilpasses prosjektet.

Betongens egenvekt og tetthet reduserer vibrasjoner og resulterer i en støysvak pumpestasjon. Pumpestasjoner bygget med kumelementer av betong er også svært sikre mot oppdriftsfare.


Til byggingen av nye pumpestasjoner i Ski leverte vi spesialtilpassete kummer i DN 3000 ig og DN 2000 ig med en høyde på 6 meter. Loe Rørprodukter leverte mottakskummer (sumper) og motorrom til tørroppstilte pumper og buffertanker til prosjektet . Det var Axflow og Fossum Anlegg som bygget anlegget.

Til rehabilitering av Holmen pumpestasjonen i Lier leverte vi spesialtilpassete kummer i DN 3000 og DN 2000 ig med en høyde på 8 meter. Der var det AxFlow og Arne Olav Lund som bygget anlegget.

For mer informasjon – ta kontakt med vår salgsavdeling.

Relaterte produkter