Loe Rørprodukter – en moderne og fremtidsrettet industribedrift

Fra starten i 1933 har Loe Rørprodukter utviklet seg til å bli en solid norsk industrivirksomhet rettet mot det norske vann og avløpsmarkedet. Loe Rørprodukter er i dag Norges største leverandør av prefabrikkerte rør- og kumsystemer til norske vei, vann og avløpsprosjekter.

Dagens eier Lars Kristoffer Loe har også utviklet Loe Rørprodukter til å bli en av Europas mest moderniserte og effektive produsenter av prefabrikkerte betongvarer. Loe Rørprodukter er hver dag en viktig bidragsyter til byggingen av samfunnskritisk infrastruktur i Norge.

Lars Kristoffer Loe leder og utvikler Loe Rørprodukter

Våre direkte kunder er de store og små utførende entreprenørene som installerer våre produkter ute på anlegg. Våre kunder er også indirekte offentlige byggherrer med ansvar for riksveier, fylkesveier, kommunale veier, vann og avløpsanlegg, flyplasser, jernbaneanlegg, havneanlegg og diverse private utbyggere. Byggherrene setter standarden for krav til type løsninger, og kvalitet på våre produkter.

Når det kommer til kvalitet er valget enkelt: – Loe leverer og skal levere kvalitetsprodukter til markedet.

Lars Kristoffer Loe

Vi jobber daglig tett med entreprenørene og er avhengige av direkte kontakt med anleggene slik at anleggene får sine varer i henhold til avtalt fremdriftsplan. Ofte dukker det opp behov for spesielle og tilpassede løsninger eller endringer som vi løser underveis i felleskap med kunden. 

Våre kunder skal være trygge på at de får konkurransedyktige priser, at våre leveranser kommer i henhold til avtalt fremdriftsplan, og tilfredsstiller alle krav fra byggherre når de velger oss som samarbeidspartner i sine prosjekter.

Kortreiste VA produkter i betong fra Loe Rørprodukter

Loe Rørprodukter er alltid i nærheten av kundene med produksjonsanlegg i Hokksund, Trondheim, Vingrom, og Mosjøen. Med enda flere utsalgssteder er vi svært leveringsdyktige og alltid i nærheten av både store og små prosjekter fra Skien i Sør til Bodø i Nord

Medlem av BASAL

Loe Rørprodukter er sammen med 13 andre betongvareprodusenter medlem av BASAL som jobber kontinuerlig for å utvikle fremtidens løsninger for medlemmene.  Basal utvikler og drifter også en felles produksjonsstandard, Basal Standard, for medlemmene som sikrer kvalitet og lang levetid på produktene. Basal fremmer på vegne av alle medlemmene bruk av betongprodukter i markedet gjennom å forelese for studenter, kommunisere med byggherrer og konsulenter, og gjennom markedsføring.

Loe Rørprodukter er en stolt leverandør av produkter produsert etter Basal Standard.

Loe Rørprodukter i Hokksund