Loe Rørprodukter AS – en moderne og fremtidsrettet industribedrift

Fra starten i 1933 har Loe Rørprodukter AS utviklet seg til å bli en solid norsk industrivirksomhet rettet mot det norske vann og avløpsmarkedet. Loe Rørprodukter AS er i dag Norges største leverandør av prefabrikkerte rør- og kumsystemer til norske vei-, vann- og avløpsprosjekter.

Dagens eier Lars Kristoffer Loe har også utviklet Loe Rørprodukter AS til å bli en av Europas mest moderniserte og effektive produsenter av prefabrikkerte betongvarer. Loe Rørprodukter AS er hver dag en viktig bidragsyter til byggingen av samfunnskritisk infrastruktur i Norge.

Lars Kristoffer Loe leder og utvikler Loe Rørprodukter AS.

Våre direkte kunder er de store og små utførende entreprenørene som installerer våre produkter ute på anlegg. Våre kunder er også indirekte offentlige byggherrer med ansvar for riksveier, fylkesveier, kommunale veier, vann- og avløpsanlegg, flyplasser, jernbaneanlegg, havneanlegg og diverse private utbyggere. Byggherrene setter standarden for krav til type løsninger og kvalitet på våre produkter.

Når det kommer til kvalitet er valget enkelt:

Loe leverer og skal levere kvalitetsprodukter til markedet.

Lars Kristoffer Loe

Vi jobber daglig tett med entreprenørene og er avhengige av direkte kontakt med anleggene slik at anleggene får sine varer i henhold til avtalt fremdriftsplan. Ofte dukker det opp behov for spesielle og tilpassede løsninger eller endringer som vi løser underveis i felleskap med kunden. 

Våre kunder skal være trygge på, at de får konkurransedyktige priser, at våre leveranser kommer i henhold til avtalt fremdriftsplan og tilfredsstiller alle krav fra byggherre når de velger oss som samarbeidspartner i sine prosjekter.

Kortreiste VA-produkter i betong fra Loe

Loe Rørprodukter AS er alltid i nærheten av kundene med produksjonsanlegg i Hokksund, Trondheim, Vingrom, og Mosjøen. Med enda flere utsalgssteder er vi svært leveringsdyktige og alltid i nærheten av både store og små prosjekter fra Skien i Sør til Bodø i Nord.

Loe Rørprodukter AS er medlem av BASAL

Sammen med 16 andre betongvareprodusenter er Loe Rørprodukter AS medlem av BASAL, vår felles hovedorganisasjon, som kontinuerlig jobber for å utvikle fremtidens produktløsninger.

BASAL utvikler og drifter en felles produksjonsstandard, Basal Standard, for medlemmene som sikrer kvalitet og lang levetid på produktene.

BASAL fremmer på vegne av alle medlemmene bruk av betongprodukter i markedet gjennom å kommunisere med byggherrer og konsulenter, forelese for studenter og gjennom markedsføring.

Loe Rørprodukter AS er stolt leverandør av betongvarer, produsert etter Basal Standard.

Loe Rørprodukter AS – fabrikk og hovedkontor i Hokksund