Aktuelt

Ordre og logistikk

Ordre og logistikk

Til vår avdeling på Vingrom søker vi etter en engasjert medarbeider for ordreregistrering som følger opp bestillinger, håndterer varemottak like effektiv som fakturering iht. gjeldende avtaler. Loe Rørprodukter AS er en solid norsk industrivirksomhet, rettet mot det norske vann- og […]

Montør VA-materiell

Montør VA-materiell

Vil du være med å løfte satsningen på vårt servicetilbud Basal AQUA-SAFE vannkum? Loe Rørprodukter AS er en solid norsk industrivirksomhet, rettet mot det norske vann- og avløpsmarkedet. Vi er Norges største leverandør av prefabrikkerte betongrør- og kumsystemer til vei-, […]

IT-leder/ systemansvarlig

IT-leder/ systemansvarlig

Vi ønsker å implementere et felles IT-system for våre bedrifter i konsernet for optimaliserte forretningsprosesser, økt effektivitet med sømløs utveklsing av informasjon og lagerbeholdning. Loe Rørprodukter AS er en solid norsk industrivirksomhet, rettet mot det norske vann- og avløpsmarkedet. Vi […]

Aktuelt

180 m3 brannvannstank med DN2400 igT-betongrør

180 m3 brannvannstank med DN2400 igT-betongrør

Park & Anlegg AS bygger nytt miljøanlegg for Stena Recycling AS i Moss. Der ble det valgt DN2400 igT betongrør som brannvannstank.

Velkommen til VA-messene 2024

Velkommen til VA-messene 2024

Fra 5. – 14. mars 2024 reiser Basal sammen med Norges ledende VA-leverandører ut til Kristiansand, Stavanger, Oslo og Trondheim for å møte interessenter og vise frem siste nytt på markedet.

Miljø og Bærekraft – Loe Bodø Betong ISO 14001 sertifisert

Miljø og Bærekraft – Loe Bodø Betong ISO 14001 sertifisert

I Loe fortsetter vi arbeidet med å miljøsertifisere våre produksjons og utsalgssteder. Bodø Betong AS har nå fått sin ISO 14001sertifisering på plass

Loe deltok på Arctic Entrepreneur 2024

Loe deltok på Arctic Entrepreneur 2024

Anleggsbransjens store møteplass Arctic Entrepreneur var en flott arena for Loe som utstiller

Store komplette DN3000 vannkummer til Consto i Halden

Store komplette DN3000 vannkummer til Consto i Halden

I Halden bygger Consto ny fabrikk for Nexans. Consto står også for alle utendørs VA arbeider. Siden 2022 har Loe stått for leveransen av et betydelig antall kummer til Consto til dette prosjektet

Fokus på stikkrenner lagt med betongrør              – Basal holder informasjonsmøter

Fokus på stikkrenner lagt med betongrør – Basal holder informasjonsmøter

Aldri har stikkrenner vært viktigere for å sikre at vann ikke skader vei og jernbaneinfrastruktur.

Miljø og bærekraft- Loe styrker fokuset med ny bærekraftsansvarlig og oppdatert ESG-rapport

Loe-konsernet består av mange selskaper som hovedsakelig driver med prefabrikerte betongprodukter til bygg- og anleggsbransjen, men også eiendomsutvikling og andre investeringer.
Loe Impact beskriver hele konsernets bærekraftstrategi, og nå er den oppdatert for alle Loe sine virksomheter.
Rapporten er basert på Global Reporting Initiative sin rapporteringsguide og FNs bærekraftsmål …

Referanseprosjekter

Flomsikring i Vuku

Flomsikring i Vuku

I et samarbeidsprosjekt har Noregs vassdrags- og energiddirektorat (NVE) og Verdal kommune gjenomført omfattende flomriskringstiltak i Vuku sentrum. Området har vært spesielt utsatt for oversvømmelser på grunn av flom i Verdalselva. Den siste store skadeflommen i 2006 med kraftig regn […]

Store rørkulverter med DN2400 betongrør erstatter broer på rv. 41 i Nissedal.

Store rørkulverter med DN2400 betongrør erstatter broer på rv. 41 i Nissedal.

Det er 5 mindre broer på veistrekningen i prosjektet og 3 av disse erstattes med store betongrør

AQUA-SAFE på toppen av Vrådal

AQUA-SAFE på toppen av Vrådal

Høyt over Vrådal på 700 moh er Vrådal Panorama i full gang med utbygging av nye hyttetomter. Da Sør Entreprenør som gjør grunnarbeidene skulle ha vannkummer til prosjektet, valgte de komplette Basal Aqua-Safe vannkummer fra Loe Rørprodukter.

Loe Rørprodukter AS – en moderne og fremtidsrettet industribedrift

Loe Rørprodukter AS er en solid norsk industrivirksomhet rettet mot det norske vann- og avløpsmarkedet. Loe Rørprodukter AS er i dag Norges største leverandør av prefabrikkerte rør- og kumsystemer i betong til norske vei-, vann- og avløpsprosjekter.

Medlem av BASAL

Loe Rørprodukter er sammen med 13 andre betongvareprodusenter medlem av BASAL som jobber kontinuerlig for å utvikle fremtidens løsninger for medlemmene.  Basal utvikler og drifter også en felles produksjonsstandard, Basal Standard, for medlemmene som sikrer kvalitet og lang levetid på produktene. Basal fremmer på vegne av alle medlemmene bruk av betongprodukter i markedet gjennom å forelese for studenter, kommunisere med byggherrer og konsulenter, og gjennom markedsføring.

Loe Rørprodukter er en stolt leverandør av produkter produsert etter Basal Standard.