Aktuelt

Populære fabrikkbesøk hos Loe Rørprodukter

Populære fabrikkbesøk hos Loe Rørprodukter

Det er mange som er nysgjerrige på hvordan kummer og rør i betong produseres. Hos Loe rørprodukter i Hokksund tar vi imot alle interesserte.

Varsel om innføring av midlertidig tillegg for økte råvarepriser

Varsel om innføring av midlertidig tillegg for økte råvarepriser

Kjære kunde. Med krigen i Ukraina som bakteppe, står Europa overfor svært usikre fremtidsutsikter. Fjorårets overraskende økning i CO2-kvotepriser, sterk økning i fraktpriser, samt generell mangel på energi, har ført til store prisøkninger inn i 2022 i hele Europa. Dette har […]

Lars Kristoffer Loe –  25 år som daglig leder

Lars Kristoffer Loe – 25 år som daglig leder

I anledningen at Lars K. Loe har vært Daglig leder for Loe Rørprodukter i 25 år har vi tatt en prat med han med et tilbakeblikk på tiden som har gått og om tiden fremover.

DN 3000 IGT-pumpesumper levert til Stasjonsbyen pumpestasjon i Sarpsborg

Interessen og bruken av prefabrikkerte kumelementer i betong til pumpestasjoner er stadig økende. Lang levetid, enkel montering, stor vekt som motvirker oppdrift, og vibrasjonsfrie støysvake stasjoner er noen av de sentrale fordelene.

Loe Rørprodukter AS – en moderne og fremtidsrettet industribedrift

Loe Rørprodukter AS er en solid norsk industrivirksomhet rettet mot det norske vann- og avløpsmarkedet. Loe Rørprodukter AS er i dag Norges største leverandør av prefabrikkerte rør- og kumsystemer i betong til norske vei-, vann- og avløpsprosjekter.

Referanseprosjekter

Statens vegvesen og Skanska har tatt i bruk Permakummen

Statens vegvesen og Skanska har tatt i bruk Permakummen

Statens Vegvesen og Skanska ruster opp en strekning av FV 241 som en del av utbyggingen av E16 Eggemoen – Olum. Som et ledd i overvannshåndteringen på strekningen har man valgt å benytte Permakummer. Vi har nå vært ute på anlegget, og fikk følge med på installasjonen.

Stor rørleveranse til Vestfoldbanen

Stor rørleveranse til Vestfoldbanen

Marthinsen & Duvholt utfører grunnarbeider på den nordlige parsellen av ny jernbanetrase med dobbeltspor fra Nyrkirke til Barkåker i Vestfold. Som en del av drenssystemet fra jernbanen leverer Loe Rørprodukter i disse dager daglig rørlass med DN800 rør til anlegget. Vi fikk være med ut på anlegget.

Stikkledninger i store dimensjoner

Stikkledninger i store dimensjoner

NCC bygger dobbeltspor på strekningen Venjar – Eidsvoll for Bane NOR. Loe Rørprodukter leverer rør og kummer til prosjektet. Anleggsleder Bård Øygarden tok oss imot på anlegget for å se på fremdrift, og gi oss tilbakemeldinger på leveransen. På den […]

Flerrørsgrøften med miljøfokus

Indre Østfold Kommune og Park & Anlegg har fokuset på miljø på saneringsprosjektet Bakkegata i Askim. Der bruker de grove masser i grøfteprofilen så langt de kan. Bakkegata i Askim er et viktig saneringsprosjekt for hele Indre Østfold kommune. Både byggherre og entreprenør ser at optimal bruk av omfyllingsmasser utgjør en forskjell. Les videre …

Medlem av BASAL

Loe Rørprodukter er sammen med 13 andre betongvareprodusenter medlem av BASAL som jobber kontinuerlig for å utvikle fremtidens løsninger for medlemmene.  Basal utvikler og drifter også en felles produksjonsstandard, Basal Standard, for medlemmene som sikrer kvalitet og lang levetid på produktene. Basal fremmer på vegne av alle medlemmene bruk av betongprodukter i markedet gjennom å forelese for studenter, kommunisere med byggherrer og konsulenter, og gjennom markedsføring.

Loe Rørprodukter er en stolt leverandør av produkter produsert etter Basal Standard.