Aktuelt

Stor rektangulær trekkekum – TK4

Stor rektangulær trekkekum – TK4

Loe tilbyr nå stor trekkekum TK 4 produsert hos Midt-Norsk Betong Verdal AS. TK4 er en stor rektangulær trekkekum som leveres med innvendig mål – LxBxH 2500 x 1500 x 900 mm

Spesial firkantkum til Grunnarbeid Entreprenør AS på strekningen E6 Ranheim – Stjørdal

Spesial firkantkum til Grunnarbeid Entreprenør AS på strekningen E6 Ranheim – Stjørdal

Grunnarbeid Entreprenør er en allsidig entreprenør som i disse dager skal installere en stor prefabrikkert firkantkum fra Loe

Miljø og Bærekraft – Loe Bodø Betong ISO 14001 sertifisert

Miljø og Bærekraft – Loe Bodø Betong ISO 14001 sertifisert

I Loe fortsetter vi arbeidet med å miljøsertifisere våre produksjons og utsalgssteder. Bodø Betong AS har nå fått sin ISO 14001sertifisering på plass

Aktuelt

Stor firkantkum til Isachsen Anlegg AS

Stor firkantkum til Isachsen Anlegg AS

Isachsen Anlegg utfører VA arbeider i prosjektet FV353 Rugtvedt – Surtebogen. Det etableres ny vannledning for Bamble kommune på strekningen. En av kummene ble valgt levert som en prefabrikkert firkantkum fra Loe Rørprodukter.

Sommer 2024

Sommer 2024

Sommeren er her og ferietid nærmer seg raskt. Det blir forhåpentligvis noen solrike og varme dager fylt med helt annet innhold enn ved en normal hverdag. Det er igjen tid for en velfortjent pust i bakken. Hele sommeren holder vi […]

Etter tre år lekker Permakummen som den skal

Etter tre år lekker Permakummen som den skal

I 2021 ble de første Permakummene som skal lekke som en sil, prøvd ut av Statens Vegvesen og Skanska på E16 Eggemoen-Olum. Siden den gang har VA-ingeniør Eirik Severin Bråten i Basal jevnlig sjekket Permakummene.– De lekker fortsatt som de […]

180 m3 brannvannstank med DN2400 igT-betongrør

180 m3 brannvannstank med DN2400 igT-betongrør

Park & Anlegg AS bygger nytt miljøanlegg for Stena Recycling AS i Moss. Der ble det valgt DN2400 igT betongrør som brannvannstank.

Fokus på stikkrenner lagt med betongrør              – Basal holder informasjonsmøter

Fokus på stikkrenner lagt med betongrør – Basal holder informasjonsmøter

Aldri har stikkrenner vært viktigere for å sikre at vann ikke skader vei og jernbaneinfrastruktur.

Miljø og bærekraft – Loe konsernets ESG-rapport

Loe Impact er Loe-konsernet sin bærekraftsrapport, en ikke-finansiell rapport som synliggjør bedriftens samfunnsansvar.
ESG-rapporten viser til selskapets ansvar innenfor miljø, det sosiale og forretningsstyring.
ESG-rapportering er et verktøy som gir selskaper mulighet til å identifisere og styre risiko, evaluere og måle suksess, samtidig som de kan identifisere fremtidige utfordringer og muligheter.

Referanseprosjekter

Spesial firkantkum til Grunnarbeid Entreprenør AS på strekningen E6 Ranheim – Stjørdal

Spesial firkantkum til Grunnarbeid Entreprenør AS på strekningen E6 Ranheim – Stjørdal

Grunnarbeid Entreprenør er en allsidig entreprenør som i disse dager skal installere en stor prefabrikkert firkantkum fra Loe

Store komplette DN3000 vannkummer til Consto i Halden

Store komplette DN3000 vannkummer til Consto i Halden

I Halden bygger Consto ny fabrikk for Nexans. Consto står også for alle utendørs VA arbeider. Siden 2022 har Loe stått for leveransen av et betydelig antall kummer til Consto til dette prosjektet

Flomsikring i Vuku

Flomsikring i Vuku

I et samarbeidsprosjekt har Noregs vassdrags- og energiddirektorat (NVE) og Verdal kommune gjenomført omfattende flomriskringstiltak i Vuku sentrum. Området har vært spesielt utsatt for oversvømmelser på grunn av flom i Verdalselva. Den siste store skadeflommen i 2006 med kraftig regn […]

Loe Rørprodukter AS – en moderne og fremtidsrettet industribedrift

Loe Rørprodukter AS er en solid norsk industrivirksomhet rettet mot det norske vann- og avløpsmarkedet. Loe Rørprodukter AS er i dag Norges største leverandør av prefabrikkerte rør- og kumsystemer i betong til norske vei-, vann- og avløpsprosjekter.

Medlem av BASAL

Loe Rørprodukter er sammen med 16 andre betongvareprodusenter medlem av BASAL som jobber kontinuerlig for å utvikle fremtidens løsninger for medlemmene.  Basal utvikler og drifter også en felles produksjonsstandard, Basal Standard, for medlemmene som sikrer kvalitet og lang levetid på produktene. Basal fremmer på vegne av alle medlemmene bruk av betongprodukter i markedet gjennom å forelese for studenter, kommunisere med byggherrer og konsulenter, og gjennom markedsføring.

Loe Rørprodukter er en stolt leverandør av produkter produsert etter Basal Standard.