Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, vedtatt av Stortinget, trådte i kraft 01. juli 2022. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Redegjørelsen – Loe konsernet

Loe konsernet er et norsk foretak som består av mange selskaper som hovedsakelig driver med prefabrikkerte betongprodukter til bygg- og anleggsbransjen, men også eiendomsutvikling og andre investeringer.

Våre direkte kunder er de store og små utførende entreprenørene som installerer våre produkter ute på anlegg. Våre kunder er også indirekte offentlige byggherrer med ansvar for riksveier, fylkesveier, kommunale veier, vann og avløpsanlegg, flyplasser, jernbaneanlegg, havneanlegg og diverse private utbyggere.

Vårt hovedvirksomhetsområde er i Norge og kundene våre er lokalisert i Norge.

Etiske retningslinjer – Loe konsernet

Loe konsernet er en stor aktør innen sin bransje i Norge. Loe skal arbeide
for at ansatte får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker bedriftenes konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve­ og livsstandard for den enkelte medarbeider.

Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartner – Loe konsernet

Styringspolicyen “Etiske retningslinjer for leverandører” beskriver hovedprisnispper for hvordan Loe konsernets leverandører skal etterleve krav i gjeldende lover og regle, sentrale FN- og ILO-konvensjoner. Leveranser til Loe skal være forenelig med beskrevene krav. Denne policyen gjelder Loe-konsernets leverandører og leverandørkjeden deres.

Rutiner og plikter – Loe konsernet

Rutinen skal bidra til at vår virksomhet og vårt samarbeid med leverandører fremmer åpenhetslovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Rutinen skal sikre at vår virksomhet oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i åpenhetsloven.

Varslingsrutiner – Loe konsernet

Vi ønsker at våre medarbeidere, også innleide ansatte, sier fra om ting som kan skade bedriften eller de ansatte, og har utarbeidet felles rutine for intern og ekstern varsling.


Forbrukertilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i loven overholdes. Noen relevante lenker for mer informasjon:

Åpenhetsloven – Lovdata

Åpenhetsloven – Forbrukertilsynet

Menneskerettsloven – Lovdata