6. Vannkummer

En vannkum bygges med en kumbunn med forankringsbolter, deretter velges en konsoll som forankrer kummens armatur.


Bygger man en vannkum slik er bunndelen med konsoll innmontert sikret og styrkemessig dokumentert etter VA-miljøblad nr.112. Den gjeldende kravspesifikasjonen for prefabrikkerte vannkummer i markedet.

VA-miljøblad nr.112 beskriver også krav til montering og dokumentasjon, som skal sikre kvalitet og levetid. Det vil si at alle ledd i produksjonen skal være kvalitetssikret helt fra råvare til ferdig monterte komponenter og komplett installasjon i grunnen.

Basal AQUA-SAFE vannkum må velges for å følge VA-miljøblad nr. 112 fullt ut.

Les vår temaside om Basal AQUA-SAFE  vannkummer

før du bygger en vannkum.