1. Betongrør og -deler

Betongrør som leveres fra Loe Rørprodukter AS er såkalte ig-rør med innstøpte pakninger i muffe-enden på røret. Gummipakningen er konstruert slik at den låser rørene sammen.

Falsrør leveres i dimensjoner fra DN 300 til DN 3000. Mufferør leveres i dimensjoner fra DN150 til DN 300. Avhengig av dimensjon kan rørene leveres uarmerte eller armerte.

Betongrør er dimensjonert for trafikklaster med minimum 0,5 meters overdekning. Den maksimale overdekningen over topp rør som er mulig varierer.

Betongrør kan leveres tetthetskontrollert fra fabrikk, dersom det angis ved bestilling. Tetthetskontrollerte rør er “T-merket”. Som supplement til betongrør finnes diverse inntaksløsninger, bend og deler til de ulike dimensjonene.