8. Trekkekummer

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé og gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Alle våre trekkekummer er dimensjonert til bruk i vei og finnes i flere ulike varianter. Bruk av bunnplate anbefales ved fare for setninger.