8. Trekkekummer

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler. Kummene gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Alle våre trekkekummer er dimensjonert til bruk i vei. Det anbefales bruk av bunnplate ved fare for setninger. Trekkekummene finnes i flere ulike varianter.