Permakumring

Permeable kumringer til lokal tilbakeføring av overvann

Dokumenter til nedlasting

Title Date

2020/10 Permeable sandfang

Basal Permakum produktark

Våre nye permeable kumringer DN 1000 med høyde 500 mm er støpt slik at de lekker over 10 l/s. Ved å bygge disse kumringene inn som en del av tradisjonelle DN1000 sandfang vil man få et sandfang som både infiltrerer og holder tilbake sand, partikler og slam. Vi har valgt å tilby ringene med høyde 500 mm for å gi utbygger fleksibilitet. Høyden og oppbyggingen av sandfangene kan da tilpasses lokale forhold og behov for infiltrasjonskapasitet.

 

Les aktuelle artikler om permakum:

Statens vegvesen og Skanska har tatt i bruk Permakummen

Ny overvannskum. Lekker som en sil

 

Denne kummen lekker som en sil – og det er meningen

Denne kummen lekker som en sil. Dermed kan den trolig håndtere veiovervann bedre enn vanlige sandfang.

Produkttabell

Permakumring
Varenummer DN Høyde t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18007420 1000 500 90 415 5 258
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». 

Relaterte produkter