Sandfang – Kumring med kulebunn

Sandfang produseres med kulebunn og tilpasses individuelt med kjerneboring og borepakning til ønsket formål. Kumtopp tilpasses individuelt.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Betongkum og -deler – FDV

Loe CEdok NS-EN 1917 – Kum

Loe Ytelseserklæring – Kumelementer

Sandfangkum brukes på private og kommunaltekniske anlegg for oppsamling av overvann. Kummen er robust og tåler store belastinger. Det er vanlig å bruke dykker på utløpet. Bunnseksjonen er utstyrt med kuleformet bunn som gir mulighet for 100 % slamtømming av kummen.

Sandfangkum kan bygges opp av kumelementer DN ≥ 650, men for å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolum være minimum 0,8 m3. I praksis betyr dette at man bør bruke kumelementer DN ≥ 1000.

Sandfang med kulebunn produseres uten utsparing for individuell plassering av inn- og utløp ved hjelp av kjerneboring og borepakning. Kumtopp tilpasses individuelt.

Produkttabell

Sandfang - Kumbunn med kulebunn
Varenummer DN Høyde t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18000582 650 570 100 395 2 364
18000584 650 1070 100 700 2 467
18000586 650 1570 100 953 3 454
18000591 1000 1080 100 1370 3 783
18000594 1000 1580 100 1980 6 320
18000597 1200 1080 100 1415 4 807
18000599 1200 1580 100 2100 7 312
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». 

Relaterte produkter