Overvannet bør håndteres lokalt og IFS-kummen er et godt alternativ til tradisjonelle sandfang hvor en ønsker å integrere flere små lokale overvannstiltak. Ved kraftig regnskyll kan overvannet inneholde betydelig mengder med eroderte masser som vil påvirke infiltrasjonsevnen. En bør derfor vurdere å øke infiltrasjonsarealet rundt IFS-sandfanget ved bruk av for eksempel en drensledning og/eller sikre bedre tilbakeholdelse av finstoff.

IFS-funksjon

Ved normal nedbør infiltreres vannet i grunnen. Ved massiv nedbør eller mettet grunn går vannet over i en overvannsledning gjennom dykker nummer to. IFS-kummen kombinerer to funksjoner; infiltrasjon og sandfang. I Norvars prosjektrapport 144/05 “Veiledning i overvannshåndtering” er anbefalingen å benytte følgende treleddsstrategi planlegging av overvannshåndtering:

  1. Fang opp og infiltrer alt regn med < 20 mm nedbør.
  2. Forsink og fordrøy vann > 20 mm og < 40 mm.
  3. Sikre trygge flomveier for regn > 40 mm.

Produkttabell

IFS "Stor" bunnseksjon DN 1000/580 med kumring DN 1000 x 1500, PP-dykker, boring og pakning
Varenummer DN Beskrivelse Høyde t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18000975 IFS - DN 1000 m/ ring DN 1000 x 1500 2080 1892 17 234
1000 Kumring med bunn 580 90 685
110 IFS - Innstøp av PP-muffe
110 IFS-dykker - PP DN 110 - lang 3
1000 Kumpakning - Standard SBR 1
1000 Kumring DN 1000 x 1500 1500 90 1200
186 Kjerneborring DN 186
160 Pakning F910-AR 160 - SBR 1
160 Dykker - Plast - Basal 2
* Pris gjelder bunnseksjon med innmontert overløpsrør "IFS-dykker" og kumring samt innmontert DN 160 dykker i PP.
IFS "Liten" bunnseksjon DN 1000/580 med kumring DN 1000 x 1000, PP-dykker, boring og pakning
Varenummer DN Beskrivelse Høyde t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18000976 IFS - DN 1000 m/ ring DN 1000 x 1000 1580 1467 15 960
1000 Kumring med bunn 580 90 685
110 IFS - Innstøp av muffe - PP DN 110
110 IFS-dykker - PP DN 110 - kort 3
1000 Kumpakning - Standard SBR 1
1000 Kumring DN 1000 x 1000 1000 90 775
186 Kjerneborring DN 186
160 Pakning F910-AR 160 for PP/PVC - Standard SBR 1
160 Dykker - Plast - Basal 2
* Pris gjelder bunnseksjon med innmontert overløpsrør "IFS-dykker" og kumring samt innmontert DN 160 dykker i PP.
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». 

Relaterte produkter