Kumelementer med ig-pakning

Betongkummer og -deler med innstøpt gummipakning iht. NS-3139

ig-kummer har større godstykkelser, er sterkere og blir tetthetsprøvd. igT-kummer anbefales brukt ved behov for ekstra styrke eller tetthet.