igT – innstøpt gummipakning i muffe og trykktestet

Kummer blir levert med innstøpt gummipakning og er trykktestet iht. NS-3139. De har en økt godstykkelse som bidrar til tette skjøter. Trykkraften som oppstår ved kompresjon av pakningen fanges opp av armeringen i muffen. igT-kummer er dråpetett ved 5 meter vannsøyle og ved en tverr last på 5 tonn. Det vil si at hver enkelt kum som er merket igT har blitt testet med undertrykk og samtidig vannoverrisling før det sendes ut til kunden.

igT-kummer anbefales brukt ved spesielle forhold der konstruksjoner, omgivelser eller resipient er spesielt sårbar for lekkasje eller forurensning.

 

igT-kumbunn med kant – for økt sikkerhet

Ved støp av ig-kumringer med bunn sikres tettheten mellom bunn og vegg ved at vannet vandringsvei forlenges ved at det støpes en utvendig kant på kumelementet. I tillegg til dette smøres alle skjøter med epoxy for å sikre at forbindelsene blir bestandige over tid. Disse tiltakene gir økt sikkerhet for at ikke vann lekker ut eller inn fra kumbunnen.

For mer informasjon om montering av kummer – se BASAL Leggeanvisning.

Produkttabell

ig-kumring med bunn
Varenummer DN Høyde t tb Vekt Pris
mm mm mm mm ca. kg kr.
18007484* 1000 500 125 180 980 5 864
18001705* 1000 1150 125 180 1708 8 272
18001706 1200 650 135 180 1365 8 197
18001707 1200 1150 135 180 2050 10 002
18001708 1200 1650 135 180 2765 11 846
18001709 1400 675 150 200 2360 11 762
18001710 1400 1175 150 200 3256 14 084
18001711 1600 695 160 220 1120 15 336
18001712 1600 1195 160 220 4343 18 224
18001713 2000 695 165 220 4095 22 379
18001714 2000 1195 165 220 5592 25 445
18007412 2400 500 250 5660 26 911
18007414 2400 1000 250 8360 33 853
* Bestillingsvare
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». 

Relaterte produkter