Loe Rørprodukter Nord AS produserer DN 3000 kum med innstøpt gummipakning. Bruk av selvkomprimerende betong gir et utmerket resultat både i kvalitet og finish av produktet. Etter 1-døgns herding fjernes toppringen, som sikrer målnøyaktighet, fra spissen av kumringen. Utforming av spissen er eksakt tilpasset muffen med innstøpt gummipakning. Godstykkelsen av DN 3000 ig-kumring er på 320 mm og vekten varierer, avhengig av høyde og utforming.  Bruk av ig-kummmer anbefales ved behov for ekstra styrke eller tetthet ved tverrlast eller under montering.

 

igT – innstøpt gummipakning i muffe og trykktestet

Kummer blir levert med innstøpt gummipakning og er trykktestet iht. NS-3139. De har en økt godstykkelse som bidrar til tette skjøter. Trykkraften som oppstår ved kompresjon av pakningen fanges opp av armeringen i muffen. igT-kummer er dråpetett ved 5 meter vannsøyle og ved en tverr last på 5 tonn. Det vil si at hver enkelt kum som er merket igT har blitt testet med undertrykk og samtidig vannoverrisling før det sendes ut til kunden.

igT-kummer anbefales brukt ved spesielle forhold der konstruksjoner, omgivelser eller resipient er spesielt sårbar for lekkasje eller forurensning.

 

igT-kumbunn med kant – for økt sikkerhet

Ved støp av igT-kumringer med bunn sikres tettheten mellom bunn og vegg ved at vannet vandringsvei forlenges ved at det støpes en utvendig kant på kumelementet. I tillegg til dette smøres alle skjøter med epoxy for å sikre at forbindelsene blir bestandige over tid. Disse tiltakene gir økt sikkerhet for at ikke vann lekker ut eller inn fra kumbunnen.

 

For mer informasjon om montering av kummer – se BASAL Leggeanvisning.

Produkttabell

DN 3000 ig-ring med bunn
Varenummer DN Høyde t tb Vekt Pris
mm mm mm mm ca. kg kr.
18007585* 3000 800 320 250 10 785 På forespørsel
18001715* 3000 1000 320 250 14 000  På forespørsel
18007586* 3000 1200 320 250 12 885  På forespørsel
* Bestillingsvare
DN 3000 ig-ring 
Varenummer DN Høyde t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18001702* 3000 500 320 4 300  På forespørsel
18007693* 3000 800 320 7 550  På forespørsel
18001703* 3000 1000 320 8 600  På forespørsel
18001704* 3000 1750 320 15 000  På forespørsel
* Bestillingsvare
DN 3000 ig-mellomdekke
Varenummer DN Høyde t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18001756* 3000 400 320 30 250  På forespørsel
* Bestillingsvare
DN 3000 ig-topplate
Varenummer DN Høyde t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18001747* 3000 600 320 12 100  På forespørsel
18001748* 3000 600 320 12 100  På forespørsel
18001749* 3000 600 320 12 100  På forespørsel
18001750* 3000 600 320 12 100  På forespørsel
* Bestillingsvare
Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter