Nyheter

Rørlegging med Park & Anlegg AS på Os i Halden sentrum

Rørlegging med Park & Anlegg AS på Os i Halden sentrum

Betongrør kan legges med ulike hjelpemidler. Rør over DN1200 har innstøpte monteringsanker i siden på rørene, hvor man benytter jekketaljer til å trekke sammen rørene. Her kan man se hvordan DN1800 rør monteres.

Transport av kommunalvarer – effektiv og miljøbevisst

Transport av kommunalvarer – effektiv og miljøbevisst

I Loe Rørprodukter jobber vi for å øke nyttelasten ved våre leveringer.
Dette er i tråd med våre mål som er satt for reduksjon av klimagassutslipp fra våre aktiviteter.

Rørlegging med Leif Grimsrud AS på Østfoldbanen i Rygge

Rørlegging med Leif Grimsrud AS på Østfoldbanen i Rygge

Loe Rørprodukter leverer betongvarer til Leif Grimsrud sine arbeider på Østfoldbanen. Vi fikk være med å se Leif Grimsrud legge DN600 betongrør med trepart løfte- og monteringsverktøy

Flushkummen løste driftsproblemene for Sarpsborg kommune

Flushkummen løste driftsproblemene for Sarpsborg kommune

Dårlig fall på avløpsledninger kan i mange tilfeller by på driftsproblemer. Rørledninger med lite fall får dårlig selvrensing, og det har lett for å bygge seg opp avleiringer og partikler som til slutt fører til gjentetting av rørledningen. For eiendommer […]

Populære fabrikkbesøk hos Loe Rørprodukter

Populære fabrikkbesøk hos Loe Rørprodukter

Det er mange som er nysgjerrige på hvordan kummer og rør i betong produseres. Hos Loe rørprodukter i Hokksund tar vi imot alle interesserte.

Varsel om innføring av midlertidig tillegg for økte råvarepriser

Varsel om innføring av midlertidig tillegg for økte råvarepriser

Kjære kunde. Med krigen i Ukraina som bakteppe, står Europa overfor svært usikre fremtidsutsikter. Fjorårets overraskende økning i CO2-kvotepriser, sterk økning i fraktpriser, samt generell mangel på energi, har ført til store prisøkninger inn i 2022 i hele Europa. Dette har […]

Lars Kristoffer Loe –  25 år som daglig leder

Lars Kristoffer Loe – 25 år som daglig leder

I anledningen at Lars K. Loe har vært Daglig leder for Loe Rørprodukter i 25 år har vi tatt en prat med han med et tilbakeblikk på tiden som har gått og om tiden fremover.

Tørrstøpte betongprodukter har klimagassutslipp sammenliknbart med lavkarbonklasse A

Tørrstøpte betongprodukter har klimagassutslipp sammenliknbart med lavkarbonklasse A

Ikke alle er klar over at rør og kummer produseres med tørrbetong. Generelt har tørrbetong et lavt bindemiddelvolum i forhold til ordinær konstruksjonsbetong, noe som bidrar positivt til lavt karbonavtrykk.

Lars K. Loe med tilbakeblikk på 2021

Lars K. Loe med tilbakeblikk på 2021

Loe Rørprodukter har i 2021 vært igjennom et år med høy aktivitet. Tilgangen til og type prosjekter varierer fra år til år, og i 2021 …

Loe Rørprodukter Nord satser sterkt på utdanning

Loe Rørprodukter Nord satser sterkt på utdanning

I løpet av høsten har Loe Rørprodukter Nord kurset flere kjernepersoner for å styrke oss i kompetanse innenfor betongfaget. Blant annet for å kunne optimalisere våre resepter mot en mer og mer miljøvennlig betong.