DN 2000 igT – lenge etterspurt kjegle endelig på markedet

Loe er nå leveringsklar med DN 2000 igT-kjegle. Dermed leveres nå igT-kjegler i alle kumdimensjoner fra DN 1000 opp til DN 2000.

Vi har utvidet vårt produktsortiment for igT-kjegler. DN 2000 igT-kjegle har vært etterspurt på markedet på Østlandet i lengre tid. Flere kommuner stiller krav om igT-kummer på sine anlegg. Blant annet Oslo og Trondheim Kommune beskriver bruk av igT-kummer i sine VA-normer.

Den nye DN2000 igT-kjeglen har en byggehøyde på 1000 mm med DN800 mannhull som gir bedre adkomstmulighet til kummen.

Se hele oversikt over igT-kjegler