Nyheter

Anders Martinsen skal løfte satsningen på Basal Aqua-Safe vannkum

Anders Martinsen skal løfte satsningen på Basal Aqua-Safe vannkum

Aquasafe vannkummer er vårt servicetilbud i markedet hvor vi leverer vannkummer komplett til grøftekanten, ferdig montert inklusive ventiler og alt tilbehør

Lars K. Loe med tilbakeblikk på 2021

Lars K. Loe med tilbakeblikk på 2021

Loe Rørprodukter har i 2021 vært igjennom et år med høy aktivitet. Tilgangen til og type prosjekter varierer fra år til år, og i 2021 …

Loe Rørprodukter Nord satser sterkt på utdanning

Loe Rørprodukter Nord satser sterkt på utdanning

I løpet av høsten har Loe Rørprodukter Nord kurset flere kjernepersoner for å styrke oss i kompetanse innenfor betongfaget. Blant annet for å kunne optimalisere våre resepter mot en mer og mer miljøvennlig betong.

Loe tar ansvar for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv

Loe tar ansvar for å bidra til et mer bærekraftig næringsliv

Loe har nå utarbeidet sin første ESG-rapport. Rapporten beskriver konsernets bærekraftstrategi. Denne tar i hovedsak for seg Loe Rørprodukter og Loe Betongelementer AS, men vil de kommende årene også inkludere alle Loe-bedrifter.

Loe Rørprodukter Nord AS NS-EN ISO 14001 sertifisert

Loe Rørprodukter Nord AS NS-EN ISO 14001 sertifisert

I Loe fortsetter vi arbeidet med å miljøsertifisere våre produksjonssteder. Loe Rørprodukter Nord AS har nå fått sin NS-EN ISO 14001:2015 sertifisering på plass.

Miljøkampanjen 2021 – Basal og Loe Rørprodukter setter miljø i fokus

Miljøkampanjen 2021 – Basal og Loe Rørprodukter setter miljø i fokus

Sentrale myndigheter stiller stadig strengere krav til reduksjon av miljøbelastningen. Konsulenter, kommuner og andre byggherrer tenker nytt for å se hvordan man kan få til reduksjoner i miljøbelastningen knyttet til VA anlegg.

Rørleveranser fra sør til nord – Loe leverer på leveringskapasitet

Rørleveranser fra sør til nord – Loe leverer på leveringskapasitet

Vår tilstedeværelse fra sør til nord med produksjonssteder i Hokksund, Vingrom, Trondheim og Mosjøen samt utsalgsavdelinger fra Skien til Bodø gjør at vi i disse dager er synlige i store deler av landet med våre rørleveranser.

Vedrørende priser for 2022

Vedrørende priser for 2022

Med bakgrunn i den vedvarende utfordrende situasjon i råvaremarkedet kombinert med valutautvikling og generell økende transportkostnader ser vi oss nødt til å varsle en generell prisøkning for våre produkter med virkning fra 01. januar 2022. Det kan forekomme prisjusteringer på […]

Loe Rørprodukter AS fokuserer på helse, miljø og sikkerhet.

Loe Rørprodukter AS fokuserer på helse, miljø og sikkerhet.

Det skal være trygt å jobbe hos Loe Rørprodukter AS. Vi ønsker at våre medarbeidere skal trives i jobben og komme friske på jobb hver dag. Loe jobber derfor systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

Loe Rørprodukter AS NS-EN ISO 14001 sertifisert

Loe Rørprodukter AS NS-EN ISO 14001 sertifisert

I Loe Rørprodukter AS er vi opptatt av vårt miljøansvar og er stolte av å ha fått NS-EN ISO 14001:2015 sertifisering.