Nyheter

Vedrørende priser for 2024

Vedrørende priser for 2024

Med bakgrunn i den vedvarende utfordrende situasjon i råvare- og energimarkedet kombinert med valutautvikling og økende transportkostnader ser vi oss nødt til å varsle en prisregulering for 2024. Den generelle prisøkningen på 5,0 % for våre produkter gjelder fra 01. […]

Nye Betongfagarbeidere hos Loe Rørprodukter i Hokksund

Nye Betongfagarbeidere hos Loe Rørprodukter i Hokksund

Vi ønsker å gratulerer våre ansatte som har bestått bestått fagprøven som Betongfagarbeidere!

Ny armeringsproduksjon i eget hus hos Loe Rørprodukter AS i Hokksund

Ny armeringsproduksjon i eget hus hos Loe Rørprodukter AS i Hokksund

Da Celsa Steel skulle legge ned sin avdeling for armeringsprodukter for rør og kummer i betong, ble Loe enige med Celsa steel om en overtakelse av avdelingen. Idag står maskinene i drift i ny produksjonshall hos Loe Rørprodukter i Hokksund.

Spesialprodukter- Ny produksjonsleder i Hokksund

Spesialprodukter- Ny produksjonsleder i Hokksund

På Loe Rørprodukter sin fabrikk i Hokksund har vi på avdelingen for spesialprodukter ansatt Nermin Halilovic som ny produksjonsleder. Avdelingen støper alle renneløpskummer, topplater, og gjør diverse spesial tilpasning av produkter.

Ny STD-kjegle DN1600 med sentrisk plassert DN800 mannhull

Ny STD-kjegle DN1600 med sentrisk plassert DN800 mannhull

Vi fortsetter å oppdatere vårt sortiment av kjegler. De siste månedene har vi jobbet med utvidelsen av sortimentet for STD-kjegler. De nye STD-kjegler DN1600 og DN2000 med DN800 nedstigning som siste ble introdusert ble tatt godt imot av kundene våre. […]

Loe utvider tilbudet med skreddersydde spesialkummer

Loe utvider tilbudet med skreddersydde spesialkummer

I Hokksund ved Loe sitt produksjonsanlegg ferdigstilles i disse dager en helt ny produksjonsavdeling hvor spesialtilpassede kummer skal lages helt etter kundenes mål og form.

Miljø og Bærekraft – Nytt solcelleanlegg bidrar til å oppnå våre klimamål

Miljø og Bærekraft – Nytt solcelleanlegg bidrar til å oppnå våre klimamål

I henhold til Loe sin bærekraftstrategi skal vi i årene fremover se på alternative energikilder, som solenergi og jordvarme. Vår nye produksjonshall i Hokksund blir i disse dager ferdigstilt og på taket der er det installert et flunkende nytt solsolcelle-anlegg

Miljø og Bærekraft- Loe leverer nå VARIG produkter med mindre sement og økt bestandighet.

Miljø og Bærekraft- Loe leverer nå VARIG produkter med mindre sement og økt bestandighet.

Basals nye betongresept VARIG er et viktig steg i retning av mer bestandig og miljøvennlig betong.

Vellykka VA-sommertreff på våre avdelinger på Østlandet

Vellykka VA-sommertreff på våre avdelinger på Østlandet

Loe inviterte i mai og juni til en hyggelig lunsj på våre avdelinger med et faglig fokus og demonstrasjon av aktuelle produkter. Det ble en suksess som vi kommer til å videreføre.

Flomsikring i Vuku

Flomsikring i Vuku

I et samarbeidsprosjekt har Noregs vassdrags- og energiddirektorat (NVE) og Verdal kommune gjenomført omfattende flomriskringstiltak i Vuku sentrum. Området har vært spesielt utsatt for oversvømmelser på grunn av flom i Verdalselva. Den siste store skadeflommen i 2006 med kraftig regn […]