Fokus på stikkrenner lagt med betongrør – Basal holder informasjonsmøter

Gjennom stikkrennene skal vannet ledes trygt under vei og jernbane , de finnes overalt, og er så vanlige at man fort overser dem. Det gjør dem ikke
mindre viktige, for de er svært sentrale for å forhindre skader på vei- og jernbaneinfrastrukturen vår når regnet først kommer.

Dette ble tydelig under sommerens flom hendelser hvor stikkrenner ble satt på prøve, og flomvann kom på avveie mange steder. Basal setter derfor nå fokus på stikkrenner med infomøter om hvorfor stikkrenner lagt med betongrør er et trygt valg.

Stikkrenner lagt med betongrør leveres med solide inntaks- og ristløsninger

Basal med Terje Reiersen i spissen for informasjonsmøter

Terje Reiersen, Teknisk direktør i Basal har jobbet med rør- og kum systemer i betong siden 80-tallet. Han har i alle år vært opptatt av god utførelse av stikkrenner, og vil fremover treffe byggherrer, entreprenører og konsulenter. Dette for å dele Basal sin erfaring med bruk av betongrør til stikkrenner.

Terje Reiersen vil fremover treffe byggherrer, entreprenører og konsulenter for å dele Basal sin erfaring med bruk av betongrør til stikkrenner.

– En stikkrenne skal tåle den lasten den utsettes for, det vil si aktuelle jernbane og veglaster. Den må også planlegges med stor nok hydraulisk kapasitet til å håndtere den vannmengden som man forventer at den kan bli utsatt for. Dette er grunnleggende, men det er så mye mer vi ønsker å belyse forteller Terje. De siste årene har vi også fått ny kunnskap og vi har spennende prosjekter på gang. Se under for møteagenda.

Agenda for informasjonsmøter:

stikkrenner lagt med betongrør

  • Verdifulle erfaringer fra flom hendelsene sommeren 2023
  • Installasjon
  • Dagens inn- og utløps konstruksjoner i betong
  • Ristløsninger
  • Moderne betongrør til stikkrenner
  • Betongrørs styrke, vekt og bestandighet gir robuste stikkrenner
  • Betongrør gir større fleksibilitet i bruk av masser
  • Stikkrenner i betong og miljø

Interessert i informasjonsmøte?

Det er den lokale Basal bedriften som legger til rette for møtene, og vi ønsker å treffe alle som har med stikkrenner å gjøre. Gjennom møtene skal vi på en veldig fornuftig måte få lagt frem våre sterke argumenter for bruk av betongrør til stikkrenner, og hvorfor vi mener det er et trygt valg for fremtiden. Møter avholdes digitalt eller fysisk etter avtale.

For Loe Rørprodukter er Markedsansvarlig Jon Arild Holte kontakt for interesserte som ønsker møte med Basal.

Ta kontakt med Jon Arild på telefon 40828929 eller send e-post til jon.holte@loe.no.