Vedrørende priser for 2024

Med bakgrunn i den vedvarende utfordrende situasjon i råvare- og energimarkedet kombinert med valutautvikling og økende transportkostnader ser vi oss nødt til å varsle en prisregulering for 2024.

Den generelle prisøkningen på 5,0 % for våre produkter gjelder fra 01. januar 2024. Det kan forekomme prisjusteringer på enkeltprodukter med korrigering av feil priser. Priser for gategods forbli uendret, og varsles separat i forhold til produsentenes eventuelle prisjusteringer.

Hovedgrunnen til prisjusteringen er bl.a. den betraktelige prisstigningen på sementpriser samt økende avgifter i forbindelse med gjeldende miljøkrav.  Kostnadene sementindustrien har foran seg er ikke bare knyttet til råvaresituasjonen, men også til nødvendige innovasjoner som karbonfangst og utslippsfrie transportløsninger for å møte det grønne skiftet. Omstillinger er nødvendig for å oppfylle klima- og miljøkrav.

Vi ber om forståelsen for den kommende prisjustering.

Forsendelse av produktkatalog

For å få produktkatalogen i papirformat tilsendt i posten, ta kontakt med oss på marked@loe.no.