Store komplette DN3000 vannkummer til Consto i Halden

I Halden bygger Consto ny fabrikk for Nexans. Consto er også ansvarlig for alle utendørs VA-arbeider. Siden 2022 har Loe stått for leveransen av et betydelig antall kummer til Consto til dette prosjektet.

Et svært godt samarbeid

Gard Bunes, som er avdelingsleder på Loe sin lokale avdeling i Rygge, er svært fornøyd med leveransene til Consto.

– Vi har gjennom hele prosjektet hatt en god dialog med Consto sin byggeledelse slik at vi har kunnet levere våre produkter til avtalt tid, avklare utfordringer og raskt finne løsninger for prosjektet. Denne jobben har hittil vært en fornøyelse for oss som leverandør sier Gard. Brøderene Ødegård Maskindrift har vært underentreprenør for Consto, og samarbeidet med dem har også fungert veldig bra. Der har vi kunnet snakke direkte med anleggs rørleggeren når det har vært nødvendig.

Avdelingsleder for Loe Rygge Gard Bunes til venstre og anleggs rørlegger Torleif Slettedal fra Brødrene Ødegård Maskindrift

Jakob Bakke er driftsleder for Consto, og viser til et godt samarbeid med Loe på prosjektet.

-For oss i Consto har Loe vært en omstillingsdyktig og hjelpsom leverandør som gjennom hele prosjektet har bidratt til å finne løsninger. Jeg vil også trekke frem at leveringen av de ferdig monterte kummene vi har fått til anlegget har resultert i betydelig tidsbesparelse for prosjektet forteller Jakob.

På anlegget i Halden: Driftsleder hos Consto Jakob Bakke foran. Bak fra venstre Jan Ivar Jahren,  og Arnoldas Kreiza fra Jahren Graveservice, og anleggsrørlegger Torleif Slettedal fra Brødrene Ødegård Maskindrift

DN3000 komplette vannkummer

Nylig startet leveransen av 4 stk DN3000 vannkummer. Disse leveres som komplette kummer, helt ferdig monterte, klare for installasjon med garanti og dokumentasjon for all utførelse.

Kummene vil inngå som en del av Halden kommunes VA-anlegg når prosjektet er ferdigstilt.

Komplette vannkummer skal være praktisk, trygt, tids- og ressursbesparende for kunden, og i denne delen av prosjektet valgte Consto å gå for dette. Loe takker Consto for tilliten. Kummene her er bygd med PN16 DN400 støpejernsdeler. Kummene vil inngå som en del av Halden kommunes VA-anlegg når prosjektet er ferdigstilt.

Leveringstid avgjørende

For disse kummene ble leveringstid avgjørende. Loe ble tidlig involvert og vi fant i fellesskap en løsning for kummene som hadde en akseptabel leveringstid. Når Loe selv stod for hele leveransen av både kum og ventildeler fikk vi kontroll på hele leveransen og kunne dermed også garantere for leveringstidene. Dette er et godt eksempel på en av styrkene til Aqua-Safe konseptet, hvor betong leverandøren står for hele kumleveransen.

Noen flere glimt fra anlegget

Mobilkran fra Kynningsrud tok seg av løftene ved monteringen av kummene.
Montering av mellomring, pakning satt på spissen av kummen.
Torleif Slettedal og Arne Arne-Magnus Fjelle hos Ødegård Maskindrift
Prefabrikkerte kummer monteres fortløpende. Her monteres topplater.