Loe deltok på Arctic Entrepreneur 2024

Anleggsbransjens store møteplass Arctic Entrepreneur var en flott arena for Loe som utstiller.

Hvert år i januar arrangerer Maskinentreprenørenes Forbund anleggsbransjens store møteplass Arctic Entrepreneur. Det er tre dager fylt med faglige innlegg, hyggelige sosiale arrangementer og en stor leverandørutstilling.

I år var utstillerhallen fylt med hele 113 utstillere som dekket hele bredden av hva maskinentreprenørene trenger. For Loe som utstiller ble disse dagene noen verdifulle dager hvor vi fikk truffet bransjefolk fra hele landet.

Cato Fagerheim fra Loe til høyre i prat med en av våre besøkende.

Fokus på betongrør og miljø

I de faglige seminarene var det stort fokus på bærekraft, materialbruk, massehåndtering og hvordan entreprenører fremover skal konkurrere på klima og miljø. Da klima- og miljø skal vektes minst 30% i offentlige anskaffelser fra nyttår 2024 gjelder det for entreprenørene å være bevisste på hvilke muligheter de har til å score på miljø.

Det ligger et stort potensiale for entreprenørene og utnytte at betongrør kan omfylles med grove masser. Vi hadde med et demo grøfte tverrsnitt for å visualisere forskjellen mellom fine kontra grove omfyllingsmasser rundt rør. Vi ønsket å tydeliggjøre for de besøkende at det ligger muligheter for både store miljømessige og økonomiske besparelser ved å benytte betongrør. Demoen viser til venstre rett omfylling med grove kultmasser og til høyre unødvendig omfylling med kostbar pukk som også har et vesentlig høyere miljøfotavtrykk.

Pukk vs. kult som omfyllingsmasse rundt DN400 Basal ig-falsrør

Eksemplene under gjelder kun omfyllingsmassen i ledningssonen rundt DN400 Basal ig-falsrør og per meter rørgrøft, forutsatt 10 km til pukkverk og deponi. Grøfteskråning 1:2

Effektive og lønnsomme Basal AQUA-SAFE vannkummer

Loe leverer Basal AQUA-SAFE vannkummer og hadde med en flott demokum. Mange besøkende fikk se og høre hvordan vi leverer komplette, ferdigskrudde AQUA-SAFE vannkummer helt klare for installasjon ut på anleggene.

Når kundene våre får kummene komplett ut på anleggene kan de konsentrere seg om gravingen og fremdriften. En Basal AQUA-SAFE leveranse skal være en trygg, effektiv og lønnsom leveranse for kundene våre. Loe leverer også med all dokumentasjon slik kummene er bygget og med garanti for at monteringen er korrekt utført.