Frostisolasjon

Frostutsatte kummer bør isoleres. Her er to ulike løsninger for å isolere selve kummen. For isolering av lokk kan man bruke løse isolokk eller støpejernslokk med integrert isolasjon i lokket.