Konsoller iht. eldre kravspesifikasjon

Konsollene Uniklikk® og Multikonsoll har vært dominerende i markedet, men tilfredsstiller ikke de nye kravene i VA-miljøblad 112. De vil fortsatt være tilgjengelige, til bruk i spesielle tilfeller hvor det er nødvendig med f. eks. flenseinnfesting av deler i kum. Det oppfordres til så langt det er mulig å løse forankring av kummer med konsoller godkjent iht. til dagens krav.

Forankringskonsollene med skinner er testet og dimensjonert for  en opptredende resultantkraft basert på tilknyttet rørdimensjon. Resultantkraften er det mest ugunstige lasttilfellet som kan oppstå i kummen (stenging av 2 ventiler som står vinkelrett på hverandre).

Tabellen under viser hvilke laster Multikonsoll og Uniklikk® er testet for, avhengig av tilknyttet rørdimensjon.

NB! Testkravene må ikke forveksles med brukslaster og er ikke iht. dagens krav i VA-miljøblad 112.

Styrkeklasse for prefab vannkummer og dimensjonerende testlast PN 16
Største nominelle ledningsdiameter Veiledende kumdiameter DN innv. Tykkelse bunn tb mm Styrkeklasse tonn
100 1200 150 3,9
150 1400 150 8,1
200 1600 150 13,9
250 2000 150 21,0
300 2400 180 30,0
400 3000 200 51,5*
* Gjelder Multikonsoll, Uniklikk ® systemet er testet for PN10/368kN.