Sandfang – DN 1000 – 186/160

Sandfang DN 1000 med kulebunn og varierende utsparinger tilpasset bruk av PVC-rør, Innløp er plassert rett ovenfor utløp. Kumtopp tilpasses individuelt.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Loe CEdok NS-EN 1917 – Kum

Loe Ytelseserklæring – Kumelementer

Betongkum og -deler – FDV

PP-dykker til sandfang – FDV (Hallingplast AS)

Sandfangkum brukes på private og kommunaltekniske anlegg for oppsamling av overvann. Kummen er robust og tåler store belastinger. Det er vanlig å bruke dykker på utløpet. Bunnseksjonen er utstyrt med kuleformet bunn som gir mulighet for 100 % slamtømming av kummen. I tillegg er sandfangets innløp plassert rett ovenfor utløpet.

Sandfangkum kan bygges opp av kumelementer DN ≥ 650, men for å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolum være minimum 0,8 m3. I praksis betyr dette at man bør bruke kumelementer DN ≥ 1000.

Sandfangkummer med kulebunn og utsparinger leveres som klargjorte bunnseksjoner DN 1000. Antall og dimensjon av utsparinger velger man selv (type 1, type 4 som “Kråkefot” eller “X-løp”). Alle utsparinger er tilpasset bruk av PVC-rør. Høydeforskjell mellom inn- og utløp er ca. 5 cm. Kumtopp tilpasses individuelt.

Sandfang med kulebunn og varierende utsparinger – Klare for henting på dagen, rett fra lager.

Produkttabell

Sandfang DN 1000 - 160/1
Varenummer DN Høyde Beskrivelse t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18001856 1000 1580 Sandfang med kulebunn 90 1980 6 610
1 utløp DN 186/160 - gjennomgående
Kumtopp, pakning og dykker selges separat.
Sandfang DN 1000 - 160/4 // type KRÅKEFOT
Varenummer DN Høyde Beskrivelse t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18001857 1000 1580 Sandfang med kulebunn 100 1980 7 480
1 utløp   DN 186/160 - gjennomgående
3 innløp DN 186/160 - Knock Out
Kumtopp, pakning og dykker selges separat.
Produseres og lagerføres kun i Hokksund.
Sandfang DN 1000 - 160/4 // type X-LØP
Varenummer DN Høyde Beskrivelse t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18001860 1000 1580 Sandfang med kulebunn 100 1980 7 480
1 utløp   DN 186/160 - gjennomgående
3 innløp DN 186/160 - Knock Out
Kumtopp, pakning og dykker selges separat.
Produseres og lagerføres kun i Trondheim.
Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.
Kumring med kulebunn DN 650, DN 1000 og DN 1200 finnes også uten utsparinger - for individuell tilpasning.

Relaterte produkter