Pumpestasjon

Produktbeskrivelse

Solid pumpestasjon i betong er en varig og stabil konstruksjon. Stasjonen bygges opp av prefabrikkerte kumringer og kan leveres med sumpdiameter fra DN 1000 til DN 3000, avhengig av ønsket dybde og våtvolum.

Pumpestasjon kan leveres enten for montering av tørroppstilte pumper på dekket, eller som stasjon med tørroppstilte pumper på nivå med bunn sump.

Pumpestasjonen kan enkelt utformes etter ønskede spesifikasjoner, bl. a. med
    

  • Bunndel med fall mot midten og sump for plassering av lensepumper
  • Injeksjonsslange i støpeskjøter for ekstra sikkerhet
  • Innstøping av rørdeler i kumvegg
  • Betonglim i kumskjøtene for enda mer stabilitet
  • Epoksy smøring inn- og/eller utvendig
  • Spesialtilpasset mellomdekke og topplate

Betongens egenvekt og tetthet reduserer vibrasjoner og resulterer i en svært støysvak pumpestasjon.

 

Referanseprosjekt: Holmen Pumpestasjon - Lier

Til rehabilitering av Holmen pumpestasjonen i Lier har vi levert spesialtilpassete kummer i DN 3000 og DN 2000 ig med en høyde på 8 meter.
 
 
 
For mer informasjon - ta kontakt med oss.
 

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering