Kjerneboring

Vi skiller mellom kjerneboringer i standard kummer og kummer med innstøpt pakning. Kummer med innstøpt pakning har større godstykkelser og mer armering innstøpt.