Flexibend

Loe kan levere Flexibend der avviklingen kan variere fra 0 til 45 grader. Rør kappes og limes deretter med et epoxybasert to-komponent betonglim. Andre avvinklinger er også mulig. Flexibend kan skreddersys og tilpasses spesielle behov ute på anlegg.

 

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Loe CEdok NS-EN 1916 – RØR

Loe Ytelseserklæring – Rør og rørdeler

Betongrør og -deler – FDV

Loe – BETONGRØR generelt

Basal - Leggeanvisning

Flexibend brukes der vanlige bend ikke oppfyller behovet, og når man trenger spesielle tilpasninger på anlegg. Vi har f. eks. laget dimensjonsoverganger eller limt gamle betongrør sammen med nye for å lage overganger mellom gammel og ny rørledning ledning. Vi har laget spesialbend for å ta opp dropp på ledning som ikke kunne tas i kum. Mulighetene er altså mange. Ta derfor kontakt hvis et prosjekt har noen utfordringer som kanskje kan løses med Flexibend.

Produkttabell

Flexibend - Kapping og liming av betongrør (3 M overdekning)

Varenummer Betongrør Pris
DN i mm kr.
18001979 300 6 185
18001980 400 6 530
18001981 500 8 545
18001982 600 10 010
18001983 800 14 869
18001984 1000 18 537
18001985 1200 22 716
18001986 1400 46 313
18001987 1600 54 308
18001988 1800 66 796
18001989 2000 73 177
Inklusive betongrør med lavest overdekning samt kapping og liming.
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». 

Relaterte produkter