Flexibend

Loe kan levere Flexibend der avviklingen kan variere fra 0 til 45 grader. Rør kappes og limes deretter med et epoxybasert to-komponent betonglim. Andre avvinklinger er også mulig. Flexibend kan skreddersys og tilpasses spesielle behov ute på anlegg.

 

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Betongrør og -deler – FDV

Loe CEdok NS-EN 1916 – RØR

Loe Ytelseserklæring – Rør og rørdeler

Basal - Leggeanvisning

Loe – BETONGRØR generelt

Flexibend brukes der vanlige bend ikke oppfyller behovet, og når man trenger spesielle tilpasninger på anlegg. Vi har f. eks. laget dimensjonsoverganger eller limt gamle betongrør sammen med nye for å lage overganger mellom gammel og ny rørledning ledning. Vi har laget spesialbend for å ta opp dropp på ledning som ikke kunne tas i kum. Mulighetene er altså mange. Ta derfor kontakt hvis et prosjekt har noen utfordringer som kanskje kan løses med Flexibend.

Produkttabell

Flexibend - Kapping og liming av betongrør (3 M overdekning)

Varenummer Betongrør Pris
DN i mm kr.
18001979 300 7 113
18001980 400 7 509
18001981 500 9 827
18001982 600 11 512
18001983 800 17 100
18001984 1000 21 317
18001985 1200 26 124
18001986 1400 53 260
18001987 1600 62 455
18001988 1800 76 815
18001989 2000 84 154
Inklusive betongrør med lavest overdekning samt kapping og liming.
Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter