Løfte- og monteringsutstyr

Alle våre produkter har innstøpte løfteanker. Størrelsen på løfteanker avhenger av produktets dimensjon og vekt. Se BASAL leggeanvisning for anbefaling om løfte- og monteringsutstyr. Leggeanvisningen viser også hvilke spalteåpninger som skal følges veg legging av rør.

 

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Basal - Leggeanvisning

Løfte- og monteringsutstyr – CONGRIP

Løfte- og monteringsutstyr – Løfteklokke

Løfteverktøy – korrekt bruk

Falsrør og kummer har innstøpte løfteankre. Løfteklokken monteres til løfteankeret som vist på figur. Påse at løfteklokken er låst før løfting. Låsene på hver løfteklokke skal peke mot hverandre og ligge flatt mot betongrøret. Låsen skal peke mot løft. Eventuell is eller betongrester rundt løfteanker fjernes før montering av løfteutstyr.

Alt løfteutstyr er kun for salg på bakgrunn av sertifisering og godkjenning.

Produkttabell

Løfteklokke

     
Varenummer Løfteklokke Benyttes på Belastning / WLL Pris
i tonn kr.
18001773* Løfteklokke 1-1,3  - Betongrør DN 300 tom DN 600 1 1 536
18001774* Løfteklokke 2  - Støttemurselementer (L-elementer) 2 1 900
18001775* Løfteklokke 3-5  - Betongrør DN 800 tom DN 2400 4 2 590
18001776* Løfteklokke 6-10  - FLEXI 5 // DN 3000 ig-falsrør 10 5 115
* Pris per stk.
Se BASAL leggeanvisning - veiledning om bruk av rør og kummer av betong.

Løftekjetting

   
Varenummer Løftekjetting Benyttes på parter m/ sikkerhetskroker Belastning / WLL Pris
i tonn kr.
18001785 2-Part  6 mm x 3 m 2 4 847
18001786 2-Part 8 mm x 3 m 3,5 6 405
18001787 2-Part 10 mm x 3 m 8 894
18001790 3-Part 8 mm x 3 m 5,3 8 687
18001784 3-Part 10 mm x 3 m 8 13 865
18001791 3-Part 13 mm x 3 m 14 20 087
Se BASAL leggeanvisning - veiledning om bruk av rør og kummer av betong.

Monteringsverktøy

Varenummer Beskrivelse Benyttes på Belastning / WLL Pris
i tonn kr.
18001772* Congrip nr. 1C  - Betongrør DN 300 tom DN 600 1,8 11 141
18001802* Congrip nr. 4C  - Betongrør DN 800 tom DN 1200 6,8 19 005
18001777** Jekketaljer 3,2 tonn  - Betongrør > DN 1200 12 211
18001778** Jekketaljer 6,3 tonn  - Betongrør > DN 1200 16 501
* Komplett med 3 stk. løfteklokker 1-1,3 // 3-5 for rørlengde < 2,25 m
** Pris per stk.
Se BASAL leggeanvisning - veiledning om bruk av rør og kummer av betong.

Transportsikring

Varenummer Beskrivelse Benyttes på Belastning / WLL Pris
i tonn kr.
18001788* SpanSett - 5,0 tonn  - Med kroker - 0,5 m og 9,5 m 304
18001789* SpanSett - Beskyttelsesstrømpe  - Bredde 0,5 m x 75 mm for SpanSet 198
Se BASAL leggeanvisning - veiledning om bruk av rør og kummer av betong.
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». 

Alt løfteutstyr er kun for salg på bakgrunn av sertifisering og godkjenning.