Løfte- og monteringsverktøy CONGRIP

Congrip 3-part løfte- og monteringsverktøy har:

  • to like lange kjettinger som brukes til løfting og transport (A og B)
  • en lengre kjettingen som brukes til å trekke sammen rør (C)

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Basal - Leggeanvisning

Løfte- og monteringsutstyr – CONGRIP

Løfte- og monteringsutstyr – Løfteklokke

Monteringsverktøy CONGRIP

Røret heises ned og legges inntil tidligere lagte rør. Kjettingen nærmest muffen koples fra og hektes opp i løftekroken. Monteringskjettingen koples til løfteankeret i motsatt ende på foregående rør. Et jevnt drag oppover trekker det nye røret på plass uten av foregående rør forskyves.

A og B har lik lengde. De benyttes til løfting av rør og kummer. Kjettingskrevets topp-vinkel må ikke være større enn 60 grader.
Dette oppnås ved at kjettingene i kjettingskrevet er like lange eller lengre enn avstanden mellom løfteankerene. (I>a)

Kjettingen nærmest muffen koples fra og hektes oppi løftekroken. Monteringskejttingen C koples til løfteankeret i motsatt ende på foregående rør. Et jevnt drag oppover trekker det nye røret på plass uten at foregående rør forskyves.

 

Monteringsverktøy – Jekketaljer

Rør over DN 1200 har innstøpte monteringsanker i siden på rørene. Ved hjelp av disse er det vanlig å bruke jekketaljer og kjettting til sammentrekking av rørene.