BASAL Briljant

Basal Briljant™ – spesialtilpassede renneløpskummer

Basal BriljantTM er et unikt konsept for industriell produksjon av spesialtilpassede renneløpskummer, støpt i en operasjon. Kummene får optimale hydrauliske forhold, glatt overflate og korrekt rørtype og dimensjon settes nøyaktig der anlegget trenger tilkoblingen. Før man hadde Briljant var det vanlig og tilpasse anlegget  til standardiserte kummer med bend og overganger. Den tiden er forbi!

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Betongkum og -deler – FDV

Loe CEdok NS-EN 1917 – Kum

Loe Ytelseserklæring – Kumelementer

Basal brosjyre – Briljant

2015/06 – Briljant kum

2016/04 – Kvalitet for Briljant- og Flexikummer

Smartcast – Online designer for Briljantkummer

Briljantkummer designes i en online designer. Alle konsulenter og andre som ønsker å prosjektere Briljant kan få tilgang til designeren.

 

Steg 1

Alle relevante renneløpsdata (innløp, utløp, høyder, vinkler samt type og dimensjon på rørtilkoblingene) registreres elektronisk via en nettbasert kumdesigner.

 

Steg 2

En 3D-modell av kummen blir prosessert gjennom en CAD-generator og sendes sammen med innput-verdiene som et PDF-dokument til kontroll og godkjenning. Kummen leveres samtidig i et STP-format som gjør det mulig å implementere kummen i AutoCad slik at den kan benyttes sammen med produktbibliotekene Novapoint og Focus VARDAK.

 

Steg 3

Etter at kunden har godkjent utformingen av kummen, produseres renneløpsformen i EPS. Den utfreste EPS blokken lakkeres glatt og monteres i stålformer. Kummen helstøpes med selvkomprimerende betong. Etter herding har kummen riktig rennehøyde og en utmerket glatt finish og optimal hydraulikk i alle renneløp.

 

Basal Briljant leveres i DN1000, 1200 og 1600 kumdiameter, kan leveres enten med glidepakning eller ig-pakning og med forskjellige byggehøyder og godstykkelser. Det er mulig å tilknytte rørdimensjoner opptil DN1400.

Rørtyper som kan tilknyttes:

Betongrør opp til DN1400, PVC rør opp til DN400,DV rør opp til DN600 og PE SDR11 i dimensjonene 160,200,250 og 315. Ta kontakt med oss om man ønsker kummer som har overgang fra pumpe spillvann til selvfall i andre dimensjoner enn oppgitte PE rør. Disse kan også lages i Briljant, men trenger spesialtilpasning.

Briljantsystemet byr på en rekke muligheter som legger til rette for å prosjektere hydraulisk optimale kummer.

  • Sett ønsket fall igjennom kum
  • Avvinkle inn- og utløpsmuffer tilsvarende fallet på rennen
  • Heve sideløp fra hovedløpet
  • Forskyve sideløp
  • Velg fulle rennehøyder på alle løpene.

Produkttabell

Briljant med STD-skjøt // Rett-løp
Varenummer DN Høyde Hovedløp - Rett ** Vekt Pris
mm mm DN i mm kg kr.
18007071* 1000 800 150 - 250 1481 12675
18001578* 1000 1000 150 - 250 1851 12676
18007060* 1000 1000 200 1851 12675
18001579* 1000 1000 300 - 600 1851 14137
18001580* 1200 1250 150 - 250 3651 15459
18001581* 1200 1250 300 - 600 3651 19471
18001582* 1200 1250 800 3651 21053
18001583* 1200 1500 150 - 250 4752 21510
18001584* 1200 1500 300 - 600 4752 25314
18001585* 1200 1500 800 - 1000 4752 27368
18001588* 1600 2000 150 - 250 10502 84211
18001589* 1600 2000 300 - 600 10520 87334
18001590* 1600 2000 800 - 1000 10502 93014
18001586* 1600 2000 1200 10502 96990
18001587* 1600 2000 1400 10502 105523
* Bestillingsvare
Inkludert i prisen: hovedløp med rett renneløp og en avvinkling opp til 10 grader
1 stk. EPS-hovedkjerne og 2 stk. EPS-sidekjerner
** Største diameter på hovedløp er beregnet for bruk av ig-muffe, mens bruk av annen muffe-type kan medføre økning av kumdiameter og/eller kumhøyde.
  Briljant med IG-skjøt // Rett-løp
Varenummer DN Høyde Hovedløp - Rett ** Vekt Pris
mm mm DN i mm kg kr.
18007383* 1000 800 150 - 250 1481 På forespørsel
18007380* 1000 1000 150 - 250 1851 På forespørsel
18007381* 1000 1000 200 1851 På forespørsel
18007382* 1000 1000 300 - 600 1851 På forespørsel
18007384* 1200 1250 150 - 250 3652 15457
18007385* 1200 1250 300 - 600 3652 19470
18007387* 1200 1250 800 3652 21052
18007388* 1200 1500 150 - 250 4752 21510
18007389* 1200 1500 300 - 600 4752 25314
18007390* 1200 1500 800 - 1000 4752 27368
18007393* 1600 2000 150 -250 10520 84211
18007394* 1600 2000 300 - 600 10520 105368
18007395* 1600 2000 800 - 1000 10520 112224
18007391* 1600 2000 1200 10520 117020
18007392* 1600 2000 1400 10520 124900
* Bestillingsvare
Inkludert i prisen: hovedløp med rett renneløp og en avvinkling opp til 10 grader
1 stk. EPS-hovedkjerne og 2 stk. EPS-sidekjerner
** Største diameter på hovedløp er beregnet for bruk av ig-muffe, mens bruk av annen muffe-type kan medføre økning av kumdiameter og/eller kumhøyde.
  Briljant - Spesialtilpasninger
Varenummer Renneløp Beskrivelse Pris
DN i mm kr.
18001596 150 - 250 Hovedløp - Avvinkling > 11 o 1130
18001597 300 - 600 Hovedløp - Avvinkling > 11 o 1130
18001598 800 - 1000 Hovedløp - Avvinkling > 11 o 1130
18001599 150 - 250 Hovedløp - Ut av senter 1130
18001600 300 - 600 Hovedløp - Ut av senter 2261
18001601 800 - 1400 Hovedløp - Ut av senter 4522
18001605* 150 - 250 Sideløp 3560
18001606* 300 - 600 Sideløp 5908
18001607* 800 Sideløp 7092
18001608* 1000 Sideløp 8275
18001609* 1200 Sideløp 9458
18001610* 1400 Sideløp 11983
18001611* 150-250 Avvinkling i muffe 1130
18001612* 300-600 Avvinkling i muffe 2261
18001614* 800-1000 Avvinkling i muffe 4522
18001613* 1200 - 1400 Avvinkling i muffe 9044
18001602 Bankett - Rennehøyde 1/2 754
18001603 Bankett - Rennehøyde 2/3 1507
18001604 Bankett - Rennehøyde 1/1 2261
* Pris per muffe
Det forbeholdes endringer i pris og utformingsmulighet!
Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.

Relaterte produkter