Fleksiterskel i betongrør

Fleksiterskler er et unikt produkt til å etablere fisketerskler i stikkrenner på en enkel måte.

Fleksiterskler i betongrør – et unikt produkt til å etablere fisketerskler i stikkrenner

Fysiske inngrep i naturen og forurensing utgjør de to største truslene for vannmiljøet. Derfor må man være forsiktige når nye inngrep planlegges i vassdragene våre. Det er nå stort fokus på naturmangfold i vassdrag både nasjonalt og internasjonalt.

I Norge er det vannforskriften som stiller krav til blant annet at økologiske korridorer skal opprettholdes og gjerne forbedres der det er mulig. Miljødirektoratet, Statsforvalterne og vannregionmyndighetene er aktive i arbeidet med å følge opp de vedtatte målene.

Som et ledd i Basal sin miljøsatsing har vi etablert samarbeid med Sweco Norge om å ta i bruk fleksiterskler som gjør det enkelt for fisk å passere våre betongrør.

Les mer om fleksiterskler – klikk her.

 

Flere artikler om bruk av fleksiterskler finne du på VA-forum.

Fisketerskler fikk fisken tilbake etter 50 år

Tre veier til bedre fiskevandring i stikkrenner

Produkttabell

Fleksiterskel
Varenummer Bredde Høyde Pris
i mm i mm kr.
18007728* 600 100 3 154
18007729* 600 150 3 313
18007730* 900 150 4 582
* Bestillingsvare
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.