Vedlikeholdslokket

Vedlikeholdslokket er en midlertidig løsning for å forhindre klapring frem til neste reasfaltering.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Demperingen – FDV

Furnes produkter – Generelt – FDV

Ulefos gategods – FDV

Flytende kumrammer NS 1990 - Dempering - Monteringsanvisning

Loe – Dempering – Oversikt

Vedlikeholdslokket er et tungt lokk med slissepakning som hindrer kontakt og bevegelse mellom lokk og ramme. Vedlikeholdslokkekt kan benyttes om igjen, inntil mønsteret er slitt bort. Passer til alle NS-rammer DN 650.

Produkttabell

Varenummer Varenummer Beskrivelse Vekt Pris
FØR NY ca. kg kr.
3300027* 18000016* Vedlikeholdslokket  - Påstøpt slissepakning (F2111HT) 64 4 850
3300028* 18006814* Vedlikeholdslokket  - Påstøpt polyuretanpakning - Pinnesikre spetthull (UF) 46 4 088
* For slitte NS-rammer