I stedet for kjegle kan en kum avsluttes med topplate mot terreng. Ved grunne ledningsanlegg er det for eksempel viktig, i størst mulig grad å utnytte avstanden fra ledning og opp til terreng som arbeidsrom for drift og vedlikehold i kummen. Topplaten utføres vanligvis med mannhull DN 650 eller DN 800 som overgang til justeringsringer. I vei og trafikkerte arealer bør en topplate ha en minste overdekning til topp asfalt på 300 mm.

Alle topplater produseres med DN 650 eksentrisk mannhull som standard. Følgende topplater produseres på bestilling:

  • DN 650 mannhull – sentrisk
  • DN 800 mannhull – eksentrisk
  • DN 800 mannhull – sentrisk
  • varierende utsparinger
  • innstøp av spesialdeler

Topplater f.o.m DN 1600 kan produseres på bestilling med ekstra mannhull DN 650.

For mer informasjon om montering av kummer – se BASAL Leggeanvisning.

Produkttabell

Topplate - glidepakning
Varenummer DN Mannhull t min h min Vekt Pris
mm DN i mm mm mm ca. kg kr.
18000652 1000 Tett 130 170 480 3 101
18000659 1200 Tett 140 180 580 3 504
18000654* 1000 Hull DN 300 130 170 445 2 980
18000655* 1000 Hull DN 420 130 170 350 2 859
18000656* 1000 Hull DN 500 130 170 350 2 737
* Eksentrisk mannhull
Topplate - glidepakning - mannhull DN 650
Varenummer DN Mannhull t min h min Vekt Pris
mm DN i mm mm mm ca. kg kr.
18000657* 1000 DN 650 130 170 335 1 969
18000661* 1200 DN 650 140 180 535 2 959
18000665* 1400 DN 650 145 185 715 3 734
18000669* 1600 DN 650 150 190 945 5 586
18000674* 2000 DN 650 165 205 1730 10 434
18000679* 2400 DN 650 180 220 3328 14 584
18000683* 3000 DN 650 250 290 6255 25 482
18000658** 1000 DN 650 130 170 335 2 677
18000662** 1200 DN 650 140 180 535 3 765
18000666** 1400 DN 650 145 185 715 5 335
18000670** 1600 DN 650 150 190 945 6 133
18000675** 2000 DN 650 165 205 1730 10 433
18000680** 2400 1) DN 650 180 220 3328 14 585
18000684** 3000 1) DN 650 250 290 6255 25 481
18001922 DN 650  - Ekstra mannhull 2 359
* Eksentrisk mannhull
** Sentrisk mannhull
1) Ikke beregnet for trafikklast! 30 % tillegg i pris for dobbelarmering til kjøresterk topplate og/eller topplate med ekstra tykkelse.
Topplate - glidepakning - mannhull DN 800
Varenummer DN Mannhull t min h min Vekt Pris
mm DN i mm mm mm ca. kg kr.
18000663* 1200 DN 800 140 180 485 2 959
18000667* 1400 DN 800 145 185 665 3 734
18000671* 1600 DN 800 150 190 895 5 586
18000676* 2000 DN 800 165 205 1680 10 432
18000681* 2400 DN 800 180 220 3278 14 585
18000685* 3000 DN 800 250 290 6205 25 481
18000664** 1200 DN 800 140 180 485 3 765
18000668** 1400 DN 800 145 185 665 5 335
18000672** 1600 DN 800 150 190 895 6 133
18000677** 2000 DN 800 165 205 1680 10 433
18000682** 2400 1) DN 800 180 220 3278 14 585
18000686** 3000 1) DN 800 250 290 6205 25 481
18001923 DN 800  - Ekstra mannhull 2 359
* Eksentrisk mannhull
** Sentrisk mannhull
1) Ikke beregnet for trafikklast! 30 % tillegg i pris for dobbelarmering til kjøresterk topplate og/eller topplate med ekstra tykkelse.
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». 

Relaterte produkter