Topplate

Produktbeskrivelse

I stedet for kjegle kan en kum avsluttes med topplate mot terreng. Ved grunne ledningsanlegg er det for eksempel viktig i størst mulig grad å utnytte avstanden fra ledning og opp til terreng som arbeidsrom for drift og vedlikehold i kummen. Topplaten utføres vanligvis med mannhull DN 650 eller DN 800 som overgang til justeringsringer. I vei og trafikkerte arealer bør en topplate ha en minste overdekning til topp asfalt på 300 mm.

Alle topplater produseres med DN 650 eksentrisk mannhull som standard. Topplater med følgende mannhull produseres på bestilling:

  • DN 650 sentrisk
  • DN 800 sentrisk
  • DN 800 eksentrisk

 

Topplater f.o.m DN 1600 kan produseres på bestilling med ekstra mannhull DN 650 eller DN 800.

 

For kumring til justering av kumtopp - klikk her.

Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering