TK 4

Trekkekummer benyttes ved legging av kabler i en rørtrasé og gir enkel tilgang for fremtidig inspeksjon og vedlikehold. Alle våre trekkekummer er dimensjonert til bruk i vei og finnes i flere ulike varianter. Bruk av bunnplate anbefales ved fare for setninger.

Rektangulære trekkekummer av betong produseres for følgende belastningsgrupper:

 

Belastningsgruppe B 125 – uten trafikkbelastning

Dekker belastnings på gangvei, fotgjengerområde og enkel parkering. Utføres normalt uten bunnplate og med lokk og flytende ramme.

 

Belastningsgruppe D 400 – med trafikkbelastning

Dekker vanlig trafikklast fra kjørebaner. Utføres normalt med bunnplate fundamentert på 100 mm sand og med lokk og flytende ramme utstyrt med tetning av Betomur Envirobed spesialmørtel eller tilsvarende. Denne løsning vil sikre overføring av hjullast mellom lokk og betongkum og således forhindre skade på ramme.

Plassering og antall på utsparinger kan varieres. Trekkekummene kan leveres med innvendig gjengehylse på forespørsel.

Produkttabell

TK 4
Varenummer Beskrivelse Innvendig mål - LxBxH Utsparing t Vekt Pris
mm mm mm mm mm ca. kg kr.
18008051* TK4 - 900 u/ utsparing 3000 1500 900  - 150 2500 På forespørsel
18008052* TK4 - 900 m/ utsparing 3000 1500 900 600 x 300 150 2500 På forespørsel
18008053* TK4 - Betonglokk m/ TK2-utsparing 2200 1500 150 1420 x 700 150 2200 På forespørsel
18008054* TK4 - Betonglokk m/ DN800-utsparing 2200 1500 150 150 2200 På forespørsel
* Bestillingsvare
Innvendig bunn kan støpes på bestilling også - vekt ca. 4700 kg.