Slisserenne

Slisserenner er utviklet for å lede bort vann fra større arealer med fast dekke som flyplasser, bussterminaler, kaiområder og industriarealer. Systemet er også velegnet til drenering av tunneler og til bruk ved innkjøring til lager/garasjer.

Fordeler med slisserenner

  • Enkel avvanning av kjørbart areal med fast dekke
  • Avrenning med fall fra begge sider til horisontal renne
  • Maks. 50 meter mellom utløp fra renne til overvannsledning
  • Robust system og enkelt vedlikehold
  • Rist/renne og slisserenne har fall mot midten

Slisserennene bygges inn i bærelaget i flukt med belegget, og opptar vannet gjennom langsgående slisser og transporterer det bort på en enkel og sikker måte. Systemet består av renne-, inspeksjons- og utløpselementer og endepropper. Utløpselementene er utstyrt med tilslutning til overvannskum, skjøtene mellom elementene er identiske med betongrørskjøter av type ig, med samme tetthet. Dermed kan rennene legges med vinkler i horisontalplanet og sammen utgjøre et kontinuerlig tett system.

Våtstøpt slisserenne – Perfekt finish – Målnøyaktig

De nye slisserennene er  støpt med høyfast selvkomprimerende betong som tilfredsstiller kravene til gjeldende standard i EN1433. Elementene blir liggende i stabile stålformer til dagen etter. Toleransen reduseres vesentlig, sammenliknet med tørrstøpte og konkurrendende elementer. Slisserennene er målriktige og sikrer et pent sluttresultat med jevn overflate. Monteringen går raskere samt at den jevne overflaten minimerer risikoen for skader ved brøyting og annen maskinell kjøring. Våtstøpte slisserenner er ikke utsatt for løse partikler som f. eks. kan gå inn i flymotor.

Prosjektreportasje: Oslo lufthavn Gardermoen

Store tette flater gir behov for effektivt system for overvannshåndtering. Av hensyn til sikkerheten må nedbør fjernes fra overflatene hurtigst mulig.

Produkttabell

Varenummer Beskrivelse DN innv. l Vekt Pris
mm mm ca. kg kr.
18001851* Slisserenne 200/275 2250 1090 På forespørsel
18001824* Inspeksjonselement med rist og ramme 1000 430 På forespørsel
18001825* Utløpselement med rist og ramme 1000 690 På forespørsel
18001826* Endelokk - Muffe / Spissende 15/25 På forespørsel
* Bestillingsvare
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.