Sandfang – DN 650

Sandfang DN 650 med kulebunn og utsparing tilpasset bruk av PVC-rør DN 160. Innløp og kumtopp tilpasses individuelt.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Loe CEdok NS-EN 1917 – Kum

Loe Ytelseserklæring – Kumelementer

Betongkum og -deler – FDV

PP-dykker til sandfang – FDV (Hallingplast AS)

Sandfangkum brukes på private og kommunaltekniske anlegg for oppsamling av overvann. Kummen er robust og tåler store belastinger. Det er vanlig å bruke dykker på utløpet. Bunnseksjonen er utstyrt med kuleformet bunn som gir mulighet for 100 % slamtømming av kummen.

Sandfangkum kan bygges opp av kumelementer DN ≥ 650, men for å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolum være minimum 0,8 m3. I praksis betyr dette at man bør bruke kumelementer DN ≥ 1000.

Produkttabell

Sandfang - DN 650
Varenummer DN Høyde Beskrivelse t Vekt Pris
mm mm mm ca. kg kr.
18001854 650 1070 1 utløp DN 186/160 - gjennomgående 90 703 2757
18001853 650 1580* 2 utløp DN 186/160 - gjennomgående 90 953 3744
* Produseres også med høyde 1070 mm - pris på forespørsel.
Kumtopp, pakning og dykker selges separat. Tett skjøt ved bruk av kumpakning med ekstra tykkelse.
Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering. Priser oppgitt, gjelder den aktuelle «Prisliste for Østlandet». Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag». 

Relaterte produkter