Mengderegulator

Fordrøyning innebærer at vannmengder reguleres ut fra magasinet. Ved utbygging stilles det ofte krav om at overflateavrenningen ikke skal økes. For å overholde påslippskravet må det benyttes en mengderegulator og de vanligste løsningene er et virvelkammer eller et strupet utløp.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Basal brosjyre – Fordrøyning

Virvelkammer

Fordeler med et virvelkammer er at man får en dokumentert løsning hvor utslippsmengden er fastsatt, og en utslippskurve følger med produktet som viser videreført vannmengde avhengig av trykkhøyden. Et virvelkammer har større innløpsåpning og er derfor mindre utsatt for gjentetting enn en strupet løsning, samtidig som gjennomsnittlig videreført vannmengde er større.

Strupet utløp

For å regulere videreført vannmengde ut fra et fordrøyningsmagasin kan utløpet strupes. Videreført vannmengde avhenger av diameteren på det strupete utløpet og høyden til vannstanden.

Driftsvennlig anlegg

Driftsvennlig utforming av anlegget forenkler tømming og reduserer vannforbruket. Bilens spylevann kan ikke gjenbrukes mange ganger før filteret går tett, derfor bør en etterstrebe å fange partiklene i en begrenset del av anlegget. Rørforbindelser mellom utløpskum og magasin bør være 300 mm slik at spyledysen kan føres inn i magasinet fra utløpskummen. Magasinet trenger i ikke legges med fall, men magasinet bør utformes slik at vann og slam ledes mot sugeslangen.


Beregningsprogrammer på basal.no

Her finnes det en oversikt over bruksområder til funksjonelle og driftsvennlige løsninger for overvannshåndtering samt diverse brukervennlige beregningsprogrammer.


Aktuell artikkel:

VA-forum: “Prosjekteringstips for driftsvennlige overvannsløsninger”

Produkttabell

Varenummer Beskrivelse Pris
i kr.
18000490 Virvelkammer - type På forespørsel
18000490 Innsetting virvelkammer På forespørsel

Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.