Flushkum

Flushkum spyler og vedlikeholder ledningsnettet. Flushkum egner seg for ledningsstrekk med hyppig spylebehov.

Dokumenter til nedlasting

Title Date

Flushkum - Datablad

Flushkum – FDV

Flushkum – Vedlikehold

Loe CEdok NS-EN 1917 – Kum

Loe Ytelseserklæring – Kumelementer

For å spyle ledningen fylles flushkummen DN 1200 med vann, og når kummen er fylt med 600 liter gir en flottør etter slik at hele vannmengden slippes ut på avløpsnettet. Når kummen er tom, legger flottøren seg automatisk over utløpet igjen, og kummen kan fylles igjen. Flushkummen er tilpasset montering på endeledning

Funksjonsprinsipp

1. Kummen fylles med vann.

2. Flottøren inne i toppen av ventilen løftes slik at luften kan slippes ut av enheten.

3. Flottøren i bunn av ventilen løfter seg fra pakningen på utløpet.

4. Den tilknyttede avløpsledningen skylles og renses. Vannstanden i kummen synker.

5. Kummen tømmes helt og ventilen faller på plass over utløpet.

(Illustrasjon viser Flushkum på endeledning)

Drift

Vanntilførselen til kummen tas fra det kommunale nettet, og styres med en batteridrevet tidsstyring. Intervallene kan stilles etter behov og batteriet byttes normalt årlig. Normalt er et visuelt tilsyn hver sjette måned et utgangspunkt, men dette intervallet tilpasses lokale forhold etter man har fått driftserfaring med installasjonen.

 

Ta kontakt med vårt selgerteam for mer informasjon!

Produkttabell

Varenummer Beskrivelse Vekt Pris
ca. kg kr.
18006791* På endeledning 2450 På forespørsel
* Bestillingsvare
Priser er oppgitt eks. mva, ab fabrikk og gjelder den aktuelle "Prisliste for Østlandet". Gjeldende priser for Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland finnes i «Prisliste for Trøndelag».  Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer siden siste oppdatering.  

Relaterte produkter