EPS for større leggedyp

Fleksibelt EPS-lag som reduserer rørbelastningen og gjør større leggedyp mulig uten ekstra armering

Dokumenter til nedlasting

Title Date

EPS – Større leggedyp for falsrør, uten ekstra armering

Når stive rør legges i bakken vil massene på siden av røret sette seg mer enn massene rett over røret, og lastene på røret øker. EPS kan benyttes som fleksibelt lag for å fordele lastene på et større areal rundt røret. Belastningen på røret reduseres dermed. Generelt kan man anta at ved bruk av EPS kan belastning på røret reduseres med ca. 50 %.

EPS kan benyttes, når rør skal legges med stor overdekning. Metoden med EPS er utviklet og testet ved fullskalaforsøk i Norge av Jan Vaslestad i hans Dr. Ing. avhandling ved NTNU og er adoptert rundt omkring i verden. EPS-metoden er anbefalt av Statens Vegvesen og beskrevet i Håndbok V220 “Geoteknikk i vegbygging”.

EPS står for “Ekspandert Polystyren” og produseres ved å tilsette Polystyren store mengder luft. Materialet er perfekt for å benyttes både til demping og isolering. Ved legging av rør bør underlaget være mykt. EPS- platen gir best effekt når den legges på friksjonsmasser og ikke direkte på røret. Anbefalt tykkelse på friksjonsmassene er 0,2 x rørets DY.

f.eks.: Rør med DY 1250 MM bør ha 250 mm friksjonsmasse mellom rør og EPS-plate (DY x 0,2).

Trykkfasthet      100 kN/m2
Tykkelse 500 mm

EPS-platen vil deformeres i anleggsfasen, så derfor anbefales bruk av 500 mm tykkelse som standard.

Bredde min. DY x 1,5

f.eks.: DN 1000 rør med DY på 1250 mm trenger EPS-plate som er minst 2400 mm bred.

Produkttabell

EPS - gjør større leggedyp for falsrør mulig - uten ekstra armering
DN DY Tykkelse EPS Bredde EPS Friksjonsmasse mellom rør og EPS
mm mm mm mm i mm
600 788 500 1200 160
800 1020 500 2400 200
1000 1250 500 2400 250
1200 1472 500 2400 300
1400 1712 500 3600 350
1600 1952 500 3600 390
1800 2200 500 3600 450
2000 2430 500 3600 480
2400 2900 500 4800 580
3000 3640 500 6000 728